Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hitta/låna

Du ser vart ett verk är placerat i biblioteket både i träfflistan samt i fullpostläge.

Placeringsfältet visar numret på hyllan där boken finns, den SAB-klassifikationskod den sorterar under samt vad boken är filerad på inom SAB-koden, författare eller titel.

Ex: Rad: 42  Hylla Pubbz Java  Uppställd på: WALSH (Inne)

I träfflistan

Bokens placering i biblioteket
I fullpostläge
Detaljerad post
Karta
I fullpostläge under placeringsinformationen kan du kan också få fram en karta som visar var i biblioteket en hylla är placerad.
Karta över hyllan placering i biblioteket

Låna boken


Sist i placeringsfinformationen i träfflistan visas status på boken, om den är inne och tillgänglig för lån eller utlånad. I fullpostläge visas denna information under exemplarinformation. Skulle boken vara utlånad får du automatiskt möjligheten att reservera boken.

Rad: 42  Hylla Pubbz Java  Uppställd på: WALSH (Inne)

Beställa/fjärrlåna


Finns inte boken hos oss erbjuder dig möjligheten att fjärrlåna boken. Mer om fjärrlån.
Sidan uppdaterad 2016-12-09