Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bilder och upphovsrätt

Om du vill använda andras bilder, måste du generellt sett ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren alt. förlaget.

BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige)länk till annan webbplats företräder tusentals svenska och internationella konstnärer. För att använda en bild av någon av dessa tar du kontakt med BUS. Alternativt kontaktar du upphovsmannen, förlaget eller utgivaren direkt. Skriv i vilket sammanhang du vill använda bilden och var den kommer att publiceras.

Om du inte får tillstånd kan du utelämna bilden i den elektroniska utgåvan och ersätta den med en förklarande text som exempelvis ”Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl”.

Sidan uppdaterad 2018-04-26