Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Upphovsrätt

För att kunna göra dina publikationer fritt tillgängliga så måste du ha kontroll över upphovsrätten till dem.


Generella riktlinjer

  • Material publicerat inom Högskolan i Halmstad kan du normalt publicera i DiVA, förutsatt att inget särskilt avtal som förbjuder detta har skrivits.
  • Material publicerat på annat håll kan författaren ha begränsat/skrivit bort sina rättigheter till i ett avtal med förlaget. Böcker, artiklar etc. kräver att man har tillåtelse av förlaget. Läs mer under parallellpublicera i DiVA
  • Bilder som ingår i din publikation och som inte är dina egna måste du generellt sett ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd för att få publicera i DiVA. Läs mer om bilder och upphovsrätt

Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätten syftar till att skapa balans mellan författarens rättigheter och allmänhetens rätt att använda författarens verk.  

Ekonomiska och ideella rättigheter

Upphovsrätten består av två delar, ekonomiska respektive ideella rättigheter. De ekonomiska rättigheterna består av rätten att tillgängliggöra och ge ut verket. De ideella handlar om att innehållet i verket inte får förvanskas samt rätten att bli namngiven när verket används. Vid överlåtelse av upphovsrätten är det hela eller delar av de ekonomiska rättigheterna man överlåter. De ideella går inte att överlåta.

Överlåtelse

Från början är det alltid författaren som har upphovsrätten men vid publicering är det vanligt att förlaget kräver överlåtelse av upphovsrätten vanligtvis via ett "Copyright Transfer Agreement", "Publication Agreement", License to Publish" eller liknande typ av dokument som du ombeds skriva under.

Vid överlåtelse är det förlaget, inte författaren, som kontrollerar hur verket får användas och göras tillgängligt. Har du publicerat via ett förlag måste du därför ha tillstånd från dem när du ska fulltextpublicera i DiVA.

Numer tillåter de flesta förlagen egenarkivering i ett öppet arkiv som DiVA. Du kan kontrollera förlagets inställning till egenarkivering i Sherpa/Romeolänk till annan webbplats.

För att behålla rätten till parallellpublicering kan du i samband med publicering i en kommersiell tidskrift använda ett tilläggskontraktlänk till annan webbplats (Author´s Addendum), utformat av SPARClänk till annan webbplats, till det dokument som förlaget ber dig skriva under.

Vad tillåter förlaget?

//

Kontrollera förlagens upphovsrättsregler

SHERPA

innehåller  eller
börjar med   eller
Exakt fras eller
ISSN

Kontrollera förlagens upphovsrättsregler

SHERPA

Allt  eller
Alla nyckelord  eller
Exakt fras
Sidan uppdaterad 2018-04-16