Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Studentuppsatser

Enligt ett rektorsbeslut skall studentuppsatser (examensarbeten) registreras i DiVA.

Studenten ansvarar för att:

Lämna in det godkända examinerade examensarbetet till examinator i pdf-format,
Registrera metadata och ladda upp den godkända examinerade digitala uppsatsen i DiVA samt att vid registreringen ange om uppsatsen får visas publikt och på Internet,
Godkänna avtal om digital publicering, Nödvändiga samtycken till publicering på internet inhämtas i de fall där uppsatsen innehåller upphovsrättsligt skyddat material producerat av annan än studenten


Innan du registrerar i DiVA

  • Gör om uppsatsen till PDF-format. Använd Högskolans mallar för att skapa en pdf med korrekt framsida och ev. baksida.
  • Skicka in en kopia på din godkända examinerade uppsats i pdf-format till din examinator
  • Om du använder andras bilder, diagram etc. i din uppsats måste du förvissa dig om att du har rätt att publicera dem. Läs mer om bilder och upphovsrätt.
  • Om andra personer förekommer i din uppsats måste du förvissa dig om att de samtycker till publicering på Internet

Mer detaljerade instruktioner för registrering av studentuppsatser finns i lathunden för studenterPDF (pdf, 664.4 kB).

Registrera din uppsats i DiVA

Registrera metadata om uppsatsen och ladda upp den godkända examinerade uppsatsen i pdf-format. Vid uppladdning väljer du om din uppsats skall visas publikt eller endast arkiveras.

Efter att du registrerat i DiVA

När du har skickat in din uppsats måste den först godkännas av en administratör på din akademi (kursadministratör eller motsvarande) innan den publiceras. Det kan därför dröja en tid innan den går att söka fram i DiVA.

Förutom att uppsatsen finns i DiVAlänk till annan webbplats  går den också att hitta i Uppsöklänk till annan webbplats, uppsatser.selänk till annan webbplats och söktjänster som Googlelänk till annan webbplats.

Ändra eller radera publikation

Du kan inte själv komma åt och ändra i din registrering. Om du vill ändra något i efterhand ta kontakt med DiVA-administratören på din akadmi.

Vilka kan publicera uppsatser/examensarbeten i DiVA?

Du måste ha ett aktivt konto på Högskolan i Halmstad för att du ska kunna publicera din uppsats i DiVA. Har du inte de får du kontakta helpdesk@hh.se eller din akademi för att få hjälp.

Sidan uppdaterad 2018-01-17