Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-02-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Sökhjälp DiVA

Sök på vilket eller vilka ord du vill. När du skriver flera ord efter varandra kombineras de automatiskt med AND, vilket betyder att alla orden som du söker på kommer att finnas med i varje träff som visas i listan. Sök på t.ex. författarens namn, ord i titeln eller ämnesord.

  • Alla - sök bland alla forskningspublikationer och studentuppsatser som finns i DiVA
  • Forskningspublikationer - sök bland alla olika typer av forskningspublikationer, t.ex. artiklar, avhandlingar, böcker, konferenser och rapporter
  • Studentuppsatser - sök bland alla studentuppsatser och examensarbeten på olika uppsatsnivåer

Genom att välja 'Endast dokument med fulltext i DiVA' söker du bara bland publikationer som finns tillgängliga att ladda ner i fulltext

Söktips

Genom att kombinera sökord på olika sätt och genom viss sökteknik kan du begränsa eller vidga din sökning.

AND eller +

Innebär att alla sökord måste finnas.

Exempel: traffic AND route hittar alla dokument som innehåller båda orden. Du kan även söka på traffic + route och få samma resultat.

OR

Innebär att något av sökorden måste finnas.

Exempel: traffic OR driving hittar alla dokument som innehåller båda eller något av orden.

NOT eller -

Innebär att ett sökord inte får finnas.

Exempel: traffic NOT driving hittar alla dokument som innehåller traffic men inte driving. Du kan även söka på traffic - driving och få samma resultat.

*

Ersätter inget eller flera tecken.

Exempel: horse* hittar horse, horses, horseshoe etc.

Exempel: Sund*ist hittar Sundkvist, Sundqvist och Sundquist.

?

Ersätter inget eller ett tecken.

Exempel: wom?n hittar både woman och women.

Exempel: Sund??ist hittar Sundkvist, Sundqvist och Sundquist.

Frassökning

söker på alla orden i den följd du har skrivit dem.

Exempel: "global warming" hittar dokument som innehåller de två orden i just den ordföljden.

Kombinera ord

Kombinera flera söktermer med hjälp av parenteser.

Exempel: (indoor OR school) AND environment hittar alla dokument som innehåller environment samtidigt som indoor eller school.

Du kan även använda dig av 'Avancerad sökning' för att precisera din sökning ännu mer.

  • Alla orden - hittar dokument som innehåller alla sökorden
  • Något av orden - hittar dokument där något av orden finns med
  • Inget av orden - hittar dokument där sökordet/sökorden inte finns med
  • Som fras - söker på alla orden i den följd du har skrivit dem

Du kan välja om du vill söka i alla fält eller begränsa till att bara söka på t.ex. titel, författare eller tidskrift.

Genom att välja Endast dokument med fulltext i DiVA söker du bara bland publikationer som finns tillgängliga att ladda ner i fulltext.

Klicka på Rensa om du vill tömma formuläret

Begränsa sökning ytterligare

Sök mellan år

Sök publikationer utgivna under en viss tidsperiod, t.ex. från 2005 till 2008. Vill du söka på ett specifikt år fyller du i samma år i båda rutorna, t.ex. 2008 till 2008.

Institution

Sök bara bland publikationer utgivna vid en viss institution eller avdelning. Välj institution från rullningslistan.

Serie

Sök publikationer utgivna i en viss serie. Välj serie från rullningslistan.

Nr

Är publikationen utgiven i en serie kan du söka på det nummer publikationen har i serien

Typ av publikation

Begränsa din sökning till att bara gälla vissa publikationstyper. Vill du t.ex. bara söka bland doktorsavhandlingar klickar du bort kryssen från de andra publikationstyperna. Enklast är då att klicka på Avmarkera alla och sedan välj Avhandling, doktorsavhandling.

Typ av innehåll

Sök bara på publikationer med en viss typ av innehåll

Refereegranskat

Publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och artikeln har accepterats för publicering.

Övrigt vetenskapligt

Publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men har inte genomgått refereegranskning.

Övrigt (populärvetenskap, debatt)

Publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten. Även debattinlägg räknas hit.

Sidan uppdaterad 2017-02-14