Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-09-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Öppna arkiv

Fritt tillgängligt material får en bredare och snabbare spridning. En möjlig effekt till att fler får tillgång till ditt material är ökad användning och citeringsfrekvens.

En väg att göra sina vetenskapliga publikationer fritt tillgängliga är genom att lägga ut dem i ett öppet digitalt arkiv. Det kan vara alla typer av vetenskapliga publikationer, såsom; tidskriftsartiklar, avhandlingar, böcker, bokkaptiel, konferensbidrag mm. Om du gett ut ditt alster på ett förlag krävs det tillstånd från förlaget. Många av bokförlagen och över 70 % av tidskriftsförlagen godkänner idag att du parallelpublicerar din publikation i ett öppet arkiv.

Merparten av de svenska lärosäten har ett öppet arkiv. Vårt system heter DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Den här typen av arkiv brukar ofta kallas institutionella arkiv, men det finns också arkiv med en viss ämnesinriktning. T.ex. ArXivlänk till annan webbplats  (fysik), RePEclänk till annan webbplats  (ekonomi), CogPrintslänk till annan webbplats  (kognitionsvetenskap), DPLBlänk till annan webbplats (datorvetenskap) och Education Linelänk till annan webbplats (utbildningsvetenskap).

Sidan uppdaterad 2013-09-18