Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskningsdata

Andelen forskningsfinansiärer som jobbar för att långsiktigt bevara och göra forskningsdata öppet tillgängliga ökar. Målet är att säkerställa framtida återanvändning av data.


Forskningsfinansiärer

Vetenskapsrådet (VR) kräver att projekt där datainsamling har en central roll skall bifoga en datapubliceringsplan i ansökan. Linande krav har även Formas och Naturvårdsverket.


Datahanteringsplan

I en datahanteringsplan (Data Management Plan, DMP) beskrivs hur forskningsdatan hanteras både under själva forskning samt efter att projektet har avslutats. Målet med en DMP är att belysa olika aspekter av datahantering, såsom: insamling, dokumentation, bearbetning, lagring och arkivering. Flera finansiärer ställer krav på att en DMP finns med i ansökningar, t. ex. Horizon 2020 och Wellcome trust.

Exempel på datahanteringsplaner:

SND har också en guide för datahanteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I databasen SHERPA/JULIETlänk till annan webbplats anges om forskningsfinansiärer har krav på datapublicering.


Lagring av forskningsdata

Svenska initiativ

Vetenskapsrådet och Formas samarbetar med dataarkiven ECDS och SND för tillgängligörande av data.

  • ECDS – länk till annan webbplatsklimat- och miljödata
  • SND – länk till annan webbplatsforskningsdata inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin

Internationella initiativ


Forskningsdata och DiVA

Ett mindre dataset, max 16 GB via url-uppladdning, kan laddas upp i DiVA för att tillgängliggöras, eller för att enbart arkiveras. Precis som övriga publikationstyper i DiVA får för Datasetet ett unikt id (urn:nbn) och en beständig länk. I DiVA har du också möjligheten att länka från publikationer till dataset som finns öppet tillgängliga i andra databaser.

Läs mer om publicering av forskningsdata i DiVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Citering av forskningsdata

För att forskningsdata ska kunna citeras krävs att datasetet förses med en persistent identifikator såsom doi eller urn:nbn. Dataset i DiVA tilldelas urn:nbn.

Datacitelänk till annan webbplats är en organisation som arbetar för att göra forskningsdata citerbara, bland annat genom att hjälpa dataarkiv att tilldela doi till sina dataset.

Exempel på datacitering med doilänk till annan webbplats


Länkar

 

Sidan uppdaterad 2017-03-02