Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Argument för Open Access

Bild som beskriver fördelarna med att publicera Open Access

 Ju fler som får tillgång till forskningsresultaten ju mer användbar blir den

Om man undanröjer hindren för att få tillgång till en publikation så kan fler ta del av dem. Idag är det många, särskilt resurssvaga institutioner i tredje världen, som inte kan få tag i de traditionella tidskrifterna på grund av de höga prenumerationspriserna.

Processen från att din artikel accepterats till att den publiceras kan påskyndas

Om du publicerar dig Open Access kan du normalt självarkivera så fort din publikation accepteras och i vissa fall ännu tidigare. Publiceringsprocessen snabbas på så sätt på och din forskning kan därmed nyttjas tidigare av dina kollegor. Idag tillåter många förlag att författaren omgående lägger ut en kopia på den antagna artikeln i ett öppet arkiv.

Din publikation kan citeras oftare

Det finns indikationer på att en fritt tillgänglig artikel läses av fler och citeras oftare.

Genom publicering i Open Access-tidskrifter kan du i större grad förfoga över materialet

Du överlåter inte din upphovsrätt till förlaget och kan själv själv bestämma över ditt alster, om du vill ha den i din undervisning etc.

Forskning som delvis finansieras med skattemedel bör komma alla till gagn

De flesta av de traditionella tidskrifterna har höga prenumerationspriser och tar ut höga vinster. Detta har lett till den absurda situation att Universitet och högskolor måste genom prenumerationskostnader betala för att få tillgång till resultaten av forskning som de själv har finansierat. Vid Open Access-publicering kan alla ta del av forskningsresultaten.

Röster om Open Access

Se några korta filmerlänk till annan webbplats där forskare,
bibliotekarier och förläggare uttrycker fördelarna med Open Access.

Sidan uppdaterad 2016-04-29