Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Open Access

Vill du publicera dig Open Access och göra dina forskningsresultat fritt tillgängliga och på så sätt öka användningen av dina publikationer? Då har du olika alternativ att tillgå.


 

Publicera i en prenumerationsbaserad tidskrift och i DiVA, s.k. parallellpublicering

Majoriteten av alla tidskriftsförlag, c:a 96%, tillåter parallellpublicering av vetenskapliga artiklar. Bland dessa finns de flesta stora tidskriftsförlagen som Elsevier, Springer, Nature Publishing Group m. fl.

Mer om parallellpublicering i DiVA

Publicera i en Open Access-tidskrift

Open Access-tidskrifter är fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter. De har refereegranskning precis som traditionella vetenskapliga tidskrifter, men finansieras inte genom prenumerationsavgifter utan på annat sätt. Författarna behåller vanligtvis upphovsrätten till sin artikel.

Några etablerade Open Access-förlag:

Hybridtidskrifter med Open Access

För att möte de krav som omvärlden nu ställer på Open Access har många traditionella prenumerationsbaserade tidskrifter skapat modeller där du som författare kan göra din artikel fritt tillgänglig genom att betala en avgift. De flesta stora tidskriftsförlag har någon form av hybridtidskrifter.

Lista över förlag med Open Access-optionlänk till annan webbplats

Tveksamma förlag

Det förekommer oseriösa förlag som med aggressiva metoder försöker värva författare. Mer information om hur du kan undvika dessa förlaglänk till annan webbplats.

Behåll dina rättigheter!

Från början är det alltid författaren som har upphovsrätten men vid publicering är det vanligt att förlaget kräver överlåtelse av upphovsrätten vanligtvis via ett "Copyright Transfer Agreement", "Publication Agreement", License to Publish" eller liknande typ av dokument som du ombeds skriva under. Vid överlåtelse är det förlaget, inte författaren, som kontrollerar hur verket får användas och göras tillgängligt.

Genom alternativa avtal kan du se till att behålla vissa eller alla rättigheter till publikationen.

Några exempel på alternativa avtal:

  • SPARC Author Addendumlänk till annan webbplats - avtalstillägg för tidskriftsartiklar som ger författarna utökade rättigheter, bland annat rätten att parallellpublicera (DiVA) artikeln.
  • Creative Commonslänk till annan webbplats -avtalslicenser som samtliga ger författarna utökade rättigheter. Kan användas på alla typer av publikationer.
  • Europeiska kommissionens FP 7 Open Access pilotlänk till annan webbplats - ett tilläggsavtal för publicering av forskningsresultat som finansierats av Europeiska kommissionens sjunde ramprogram och som ingår i programmets Open Access Pilot.

Debattartikel om open access

Open access ökar forskningens tillgänglighetlänk till annan webbplats (av Gustav Nilsonne, forskare vid Karolinska institutet)

Forskningsfinansiärers Open Access-policies

Sherpa/Juliet

Digitala Vetenskapliga Arkivet

Sök eller publicera din uppsats eller forskningspublikation!

Logga in Sök


Har du frågor?

Kontakta publiceringsstödet

Sidan uppdaterad 2018-04-18