Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-02-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

ORCID

Open Researcher & Contributor ID

Personnamn är inte unika. De kan ändras, ha kulturella skillnader i namnordning, användas inkonsekvent vad gäller förkortningar mm.

Det gör det ibland mycket svårt att unikt identifiera författare av vetenskapliga publikationer.

ORCID har uppkommit i ett försök att adressera detta problem genom att skapa ett system av unika identifierare för forskare och andra akademiska författare.

ORCID är ett sextonsiffrigt nummer och skrivs som en http-länk, exempelvis: http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Det ger en ihållande identitet för forskare, liknande den som skapats för att unikt identifiera elektroniska dokument, s.k. DOI.

Många förlag, forskningsfinansiärer, lärosäten och andra aktörer med forskningsanknytning använder sig nu av ORCID för att på ett konsekvent sätt identifiera forskare.

Vetenskapsrådet, Forte & Formas gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystem Prisma kräver nu ORCID.

Skaffa ett ORCID

Att skapa ett ORCID är enkelt. Det krävs bara att du fyller i namn och epostadress även om det finns fler fält som du kan fylla i för att ytterligare beskriva dig som forskare.

När du skapat ett ID är det bara att börja använda ditt ORCID när du skickar in en artikel till ett förlag, ansöker om forskningsmedel och liknande. Det kommer också att vara detsamma oavsett om du byter lärosäte eller byter namn.

orcid-logo

ORCID i DiVA

I DiVA finns ett fält för ORCID samt länkar till mer information hos ORCID.


Om du precis skapat ett ORCID kan du kontakta DiVA Helpdesk, så kan vi hjälpa dig med att uppdatera dina befintliga poster med ditt ORCID.


Mer om ORCID

Sidan uppdaterad 2017-02-14