Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publiceringsmönster

Med hjälp av olika metoder kan man skapa en överblick eller belysa utvecklingen av ett visst forskningsfält. Bibliometrisk analys kan användas för att visa på var fokus i forskning ligger, olika ämnesstrukturer och samarbetsmönster. Ett sätt att beskriva bibliometriska nätverk är med hjälp av visualiseringar.

Bilden nedan är ett exempel på visualisering av samförfattande (co-authorship) inom området omvårdnad (nursing). Visualiseringen baseras på samtliga artiklar i Scopus inom området 'nursing', där minst en adress är tillhörande Högskolan i Halmstad.

Samförfattande inom omvårdnad baserat på Scopus-data

Visualisering av samförfattande inom omvårdnad för samtliga poster i Scopus. [Klicka på bilden för fullstorlek]

Ytterligare exempel kan vara att visa på samarbetsmönster på landsnivå, som bilden nedan illustrerar. Bilden baseras på samtliga publikationer i Scopus där minst en adress tillhör Högskolan i Halmstad.

Visualisering av samförfattande på landsnivå baserat på Scopus-data

Visualisering av samförfattande på landsnivå baserat på Scopus-data. [Klicka på bilden för fullstorlek]

Man kan också skapa nätverk utifrån ämnesord och på så sätt skaffa sig en bild av en forskares eller grupp av forskares ämnesområde. Följande bild bygger på det kontrollerade nyckelordsfältet för samtliga artiklar i Scopus, där minst en adress tillhör Högskolan i Halmstad, inom ämnet 'Datorsystemteknik'.

Visualisering av förekomsten av kontrollerade nyckelord inom Datorsystemteknik

Visualisering av förekomsten av kontrollerade nyckelord inom Datorsystemteknik baserat på Scopus-data. [Klicka på bilden för fullstorlek]

Sidan uppdaterad 2014-06-16