Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hirsch´s H-index

H-indexet introducerades 2005 av fysikern J.E. Hirsch och var tänkt som ett enkelt mått på en forskares vetenskapliga 'impact' (genomslag).

Definition

En forskares H-index är n om vederbörande har skrivit minst n verk som vardera har citerats minst n gånger.

Fördelar

H-indexet är lätt att räkna ut och inte särskilt känsligt för felräkningar etc. samt att det tar hänsyn till både kvantitet (antal publikationer) och kvalitet (antal citeringar).

Nackdelar

Är starkt ämnesberoende och kan därför inte användas till att jämföra forskare inom olika områden. Andra brister är att det mäter en hel karriär men tar inte hänsyn till karriärens längd och ger inte mervärde för högt citerade verk. Indexet fungerar bäst inom ämnena medicin, biovetenskap, fysik och kemi.

H-index i olika databaser

Värdet på H-indexet är beroende av vilken databas det beräknas i. Web of Science och Scopus har båda inbyggda funktioner för beräkning av indexet. Med hjälp av gratisprogrammet Publish or Perish kan man också beräkna sitt H-index i Google Scholar. Google Scholar ger normalt högre H-index för ämnen med dålig täckning i ISI Web of Science (ekonomi, data, många teknikområden).

Sidan uppdaterad 2018-04-18