Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bibliometri

Vad är bibliometri?

Bibliometri handlar om att kvantitativt studera vetenskapliga publikationer med avseende på olika aspekter, såsom:

  • produktion och produktivitet
  • genomslag (impact)
  • publiceringsmönster
  • ämnesstrukturer

Hur kan bibliometri användas?

I praktiken kan bibliometri användas som underlag vid tjänstetillsättningar, utvärdering, medelsfördelning mm. Stora forskningsfinansiärer använder alltmer bibliometriska analyser vid beredning av projektansökningar.

Förslag på litteratur

ISI Web of Knowledge - Endast tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Halmstad
Scopus - Endast tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Halmstad
Publish or Perish
Sidan uppdaterad 2018-04-18