Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskningspublikationer

Hur du går tillväga för att registrera i DiVA

Enligt ett rektorsbeslut är det obligatoriskt för högskolans forskare och anställda att registrera sina publikationer i DiVA.


Registrera i DiVA
Hur registrerar du en publikation, med eller utan fulltext

Viktigt

Börja med att söka i DiVA för att kontrollera att publikationen inte redan finns inlagd. Finns den i DiVA kan du redigera eller komplettera posten.

Se till att fylla i ditt HH användarnamn i fältet 'lokalt användarid' och ORCID om du har ett. Detta säkerställer att vi kan extrahera dina publikationer till andra system.

Importera från Web of Science, PubMed, Libris, EndNote, BibTex m fl.

 1. Logga in med ditt högskolekonto och lösenord
 2. Välj 'Importera uppgifter om publikation'
 3. Importera referenser
 4. Komplettera organisationstillhörighet och utskrivet förnamn för samtliga författare från Högskolan i Halmstad
 5. Vid fulltextpublicering: ladda upp fulltexten i PDF-format och godkänn elektronisk publicering
 6. Kontrollera att uppgifterna stämmer och välj 'Skicka in'

Vill du komma igång med referenshanteringsverktyget EndNote?

Registrera publikation manuellt

 1. Logga in med ditt högskolekonto och lösenord
 2. Välj 'Lägg till publikation/Ladda upp filer'
 3. Välj publikationstyp
 4. Fyll i uppgifter om din publikation
 5. Vid fulltextpublicering: ladda upp fulltexten i PDF-format och godkänn elektronisk publicering
 6. Kontrollera att uppgifterna stämmer och välj 'Skicka in'

Övrigt
Ytterligare information som kan vara bra att känna till


Du kan ladda upp fulltexter för alla typer av vetenskapliga publikationer, tidskriftsartiklar, böcker, rapporter mm., och göra dem fritt tillgängliga i DiVA.

Viktigt är att kontrollera om förlaget som skall eller har gett ut din publikation tillåter detta. Läs mer under parallellpublicera i DiVA.

Alla poster, förutom avhandlingar, publiceras direkt oavsett om det finns fulltext eller annan bilaga.

För poster med fulltext eller annan bilaga publiceras endast metadatan. Publicering av filen sker först efter den granskats av biblioteket.

Avhandlingar blir inte synliga förrän de granskats av biblioteket.

Vi använder oss av postlåsning, vilket innebär att biblioteket låser poster som genomgått bibliografisk granskning.

Om du vill ändra i en post som redan är publicerad väljer du 'Ändra/Radera' post när du har loggat in i DiVA. Där söker du fram posten och kan genomföra ändringarna.

Du har möjlighet att ändra i de poster som inte har låsts av biblioteket och som du själv har registrerat samt de poster där du är författare och där fältet 'Lokalt användarID' har fyllts i med ditt användarnamn i högskolans användarkatalog (LDAP).

Endast administratörer kan ändra i poster med uppladdade fulltexter eller andra bilagor, doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar eller studentuppsatser. Hör av dig till DiVA helpdesk om du behöver ändra i poster som du inte kommer åt.

Alla registrerade poster går att hitta i DiVA. Laddar du upp en fulltext blir den fritt tillgänglig i DiVA men också via andra söktjänster som OAIster, Google och Google Scholar. Vem som helst kan ladda ner och läsa din publikation utan kostnad, vilket kan leda till ökad användning och ökad citering.

Proxy error: 304

Message: Could not get page

Digitala Vetenskapliga Arkivet

Sök eller publicera din uppsats eller forskningspublikation!

Logga in Sök


Har du frågor?

Kontakta publiceringsstödet

Parallellpublicera

Gör din forskning mer synlig genom att parallellpublicera dina vetenskapliga artiklar i DiVA.

Sidan uppdaterad 2018-09-12