Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kurs i informationssökning och informationshantering

Tid och plats:

Samtliga delkurser genomförs i bibliotekets undervisningssal på plan 3.

Del 1: 12 oktober    13.00-16.00
Del 2: 26 oktober    13.00-16.00      
Del 3: 23 november   13.00-16.00

Målgrupp: doktorander, forskare och lärare
Längd: tre tillfällen à tre timmar, delarna kan väljas separat
Huvudområde: informationskompetens

Kursens mål är att:

 • utveckla förmågan att söka information samt belysa den nära relationen mellan informationssökning och forskningsprocess;
 • förmedla ett kritiskt förhållningssätt gentemot olika informationskällor;
 • ge deltagarna ökad förståelse för vetenskaplig kommunikation och publicering;
 • ge kunskap om grundläggande juridiska aspekter på publicering;
 • ge färdighet i att använda ett system för hantering av bibliografiska referenser (EndNote).

Delkurs 1 Informationssökning – att söka vetenskaplig information

Lärandemål:

Efter kursen ska deltagarna:

 • Identifiera relevanta informationskällor för att tillgodose informationsbehovet för den egna forskningen samt kunna bedöma tillförlitligheten hos olika källor
 • Kunna formulera sökfrågor, lägga upp en sökstrategi utifrån det egna forskningsområde, behärska olika sökverktyg, samt kunna tillämpa kontrollerad vokabulär
 • Kritiskt granska och reflektera över utfallet av informationssökningen
 • Känna till olika vägar för anskaffning och åtkomst av såväl tryckta som elektroniska publikationer
 • Kunna konstruera och sammanställa sökprofiler för kontinuerlig litteraturbevakning i för det egna forskningsområdet relevanta databaser

Delkurs 2 Open Access och e-publicering

Lärandemål:

Efter kursen ska deltagarna:

 • Förstå vad Open Access innebär
 • Känna till olika publiceringsmodeller
 • Känna till publiceringssystemet DiVA
 • Ha kunskap om hur publikationer görs fritt tillgängliga

Delkurs 3 Introduktionskurs i referenshanteringssystemet  EndNote

Lärandemål:

Efter kursen ska deltagarna:

 • Kunna använda EndNote som referenshanteringsystem

Undervisning: seminarieform/workshop

Språk: svenska

Sidan uppdaterad 2016-12-09