Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-09-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Rutiner för kurslitteratur

Bibliotekets samlingar ska spegla den utbildning som bedrivs på Högskolan. Därför uppdaterar biblioteket sitt bestånd av kurslitteratur med som regel två exemplar av varje bok vid varje terminsstart. Några klassuppsättningar finns inte. Ett exemplar är till utlån i 14 dagar, ett referensexemplar kan läsas på plats i biblioteket. Frekventa titlar kan ha flera exemplar till utlån.
 
I de fall kursboken finns i elektronisk form köper vi ofta in ett tryckt exemplar till utlån och hänvisar till det elektroniska som referensexemplar. Ibland finns enbart det elektroniska alternativet tillgängligt. Det kan till exempel vara fallet när tidskriftsartiklar används som kursmaterial.
 
För studerande med någon form av läshandikapp kan biblioteket hjälpa till med att skaffa anpassad kurslitteratur i form av talböcker.
 

Litteraturlistorna

 
Det är viktigt att listorna över kurslitteratur kommer Högskolebiblioteket tillhanda i god tid före kursstart. Antingen görs de synliga i listan över kursplaner på Högskolans hemsida eller så skickar ansvarig för kurslitteraturen över en lista till biblioteket.
 
Bra att tänka på när kurslitteraturlistor utformas:

  • Är kursboken uppdaterad till senaste upplagan?
  • Går boken att köpa i bokhandeln?
  • Finns kursmaterialet tillgängligt i elektronisk form på nätet?
  • Om tidskriftsartiklar används som kursmaterial, kontrollera om biblioteket har tidskriften.
  • Är referenserna korrekt angivna? I den nationella bibliotekskatalogen LIBRISlänk till annan webbplats kan du ta hjälp av ett verktyg som skapar referenser. Sök upp titeln och välj funtionen "Skapa referens".

 
Behöver du hjälp eller råd om hur man går tillväga är du välkommen att kontakta oss.

Bilder på kursböcker i biblioteket
Sidan uppdaterad 2013-09-17