Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Beställ artiklar samt fjärrlån

Om det material du söker, inte finns på Högskolebiblioteket eller på Stadsbiblioteket i Halmstad, kan du få hjälp att beställa den från ett annat bibliotek, s.k. fjärrlån.


Vem kan beställa fjärrlån?

Tjänsten vänder sig till dig som studerar, forskar eller arbetar vid Högskolan i Halmstad samt till externa studenter. Du måste vara registrerad låntagare hos oss. Allmänheten hänvisas till närmaste folkbibliotek för beställning av fjärrlån!

Vad kostar det att beställa fjärrlån?

Varje fjärrlån är kostnads- och arbetskrävande för biblioteken. Fundera gärna på om det du vill beställa är värt det och kanske finns det en likvärdig bok eller artikel bland bibliotekets egna samlingar. Syftet med din fjärrlånebeställning skall vara att tillgodose ditt litteraturbehov för studier eller forskning.

Tänk på att det finns mycket litteratur som inte alltid lånas ut av andra bibliotek. Dit hör bland annat kurslitteratur, referenslitteratur, tidskrifter, uppsatser och äldre material.

Högskolebiblioteket beställer i övrigt det mesta, men förbehåller sig rätten att pröva varje fjärrlånebeställning. Varje fjärrlåneförfrågan på köpbart material övervägs som ett inköpsförslag.

Priser
Artiklar: 40 kronor
Böcker: Lån inom Norden är gratis. Lån utom Norden debiteras den faktiska kostnaden (150-250 SEK)

Hur lång tid tar fjärrlån?

Leveranstiden är normalt mellan 5-7 dagar men det kan variera.
Det är det utlånande biblioteket som bestämmer lånetid och övriga lånevillkor.

Vilka låneregler gäller för fjärrlån?

Vi lånar inte in kurslitteratur. Skönlitteratur lånas endast in för uppsatsarbeten. Det är det utlånande biblioteket som bestämmer lånetid och övriga lånevillkor.

Hur beställer jag fjärrlån?

Du kan göra din beställning i informationsdisken eller använda beställningsformuläret för bok eller beställningsformuläret för artikel.

Om du söker i Libris kan du lägga din beställning direkt i Libris. Läs mer om hur du lägger fjärrlånebeställningar i Librislänk till annan webbplats.

Lånekortsnumret ska alltid anges vid beställning.

Efter inloggning i katalogenlänk till annan webbplats kan du se vilka fjärrlånebeställningarlänk till annan webbplats som är gjorda för din räkning.

När fjärrlånat material anlänt får du ett meddelande via e-post och kan hämta det i lånedisken. Personal vid högskolan får artikelkopior med internposten.

Sidan uppdaterad 2018-10-24