Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Uppsatsmallar

OBS! Uppsatsmallarna hanteras inte av biblioteket utan av IT-avdelningen. Har du några problem med dessa måste du lägga ett ärende i Helpdesk.

Om du får problem med att skapa din PDF, prova med en annan webbläsare. Tänk på att inte använda stora bilder med onödigt hög upplösning till framsidesbild och studentbild, det kan annars uppstå problem när slutlig PDF skapas.

Examensarbete
Använd denna mall om du har gjort ett examensarbete för högskoleexamen 120 hp (2 år) eller för yrkesexamen 180–330 hp (lärare, ingenjör, civilekonom och specialistsjuksköterska).

Kandidatuppsats
Använd denna mall om du har gjort en kandidatuppsats för ekonomie, filosofie eller teknologie kandidatexamen. Sjuksköterskor använder denna eftersom examen avser kandidat- och sjuksköterskeexamen.

Magisteruppsats
Använd denna mall om du har gjort en magisteruppsats (på avancerad nivå) för magisterexamen 60 hp (1 år på heltid).

Masteruppsats
Använd denna mall om du har gjort en masteruppsats (på avancerad nivå) för masterexamen 120 hp (2 år på heltid).

Välj mall/choose template

Examensarbete/Degree thesis

Svensk mall English template

Kandidatuppsats/Bachelor thesis

Svensk mall English template

Magisteruppsats

Svensk mall

Masteruppsats/Master thesis

Svensk mall English template
Sidan uppdaterad 2018-06-14