Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Steg 3: registrera dig på din utbildning

För att få delta i undervisning och examination måste du vara registrerad på de kurser som du läser. Registreringen är även viktig eftersom denna registrering kommer CSN tillhanda.

Du registrerar dig i Studentladok från och med måndagen veckan före uppropet, till och med dagen före uppropet.

Så här registrerar du dig:

1. Logga in i Studentladok
Du loggar in på hh.se/studentladok. Använd de inloggningsuppgifter som du har fått genom ditt studentkonto.

2. Titta under rubriken ”Kommande” på startsidan i Studentladok
Leta upp den kurs du vill registrera dig på. Där ser du mellan vilka datum registreringen är öppen. Klicka på knappen ”Registrera”. Du är nu registrerad på din utbildning.

Om du inte får upp några utbildningar i Studentladok som du kan registrera dig på eller om du har övriga frågor, kontakta Servicecenter.

Gå vidare till steg 4

3. Registrera dig på din utbildning på studentportalen.hh.se
Sidan uppdaterad 2017-12-07