Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utställare Utexpo 2018

Ta tillfället i akt och träffa de snart nyutexaminerade studenterna och se deras examensarbeten. UTEXPO-rådet hälsar Er hjärtligt välkomna till årets mässa!

 • Biomekanikingenjör
 • Byggingenjör
 • Civilingenjör i datateknik
 • Dataingenjör
 • Elektroingenjör
 • Energiingenjör
 • IT-forensik och informationssäkerhet
 • Magisterprogram i nätverksforensik
 • Magisterprogram i maskinteknik
 • Maskiningenjör
 • Mekatronikingenjör
 • Miljöprogram
 • Utvecklingsingenjör

Projektnummer

Projektnamn

Projektmedlemmar

Biomekanikingenjör

1

Liberty Tetra - ett eldrivet rullstolstillbehör

för personer med tetraplegi

Josefine Sjögren

Annevi Nilsson

2

Längdjustering av "The Armadillo"

Anna Vilén

Ellen Österberg

3

Management of ergonomic aspects in early design phases using virtual reality

Ponthus Niemand Aya Saladdin

Byggingenjör

4

Akustik i flervåningshus av trä (Utvärdering

av stegljudlösningar)

Jamal Alden Al-Ibadi

5

Användning av digitala verktyg i byggentreprenadbranschen

Emelie Magnusson

6

Bostadsbristen

Pernille Vestergård Nielsen

7

Brandkrav, branddimensionering och brandskydd för trätakstolar - ur ett konstruktörsperspektiv

 

Frida Bernander

Kajsa Lindhé

8

Fuktproblem i kallvindar - En riskbedömning av olika byggtekniska lösningar i södra Sverige

 

Filippa Persson

Pierre Nordgren

9

Hantering av ÄTA-arbeten inom byggproduktion

Jonathan Axell

Oscar Nilsson

10

Insourcad polsk arbetskraft i svensk byggindustri

Christopher Eckerberg

Victoria Abrahamsson

11

Jämförelse av lastkapacitet mellan ledad och inspänd pelarfot

Chau Nilsson

12

Logistikhantering vid produktion i innerstadsmiljö - Inkluderar fallstudie av projektet kvarteret Hjärtat, Halmstad.

Mikael Johansson

Alexander Bondeby

13

Nulägesanalys av användandet av IT-verktyg

för arbetsledare

Peter Andersson

Adam Svensson

14

Ombyggnationsprojekt - kartläggning av problematik och utvecklingsmöjligheter

Erik Tellman

Johan Spetsare

15

Prefabricerade broar

Fahmy Hamad och Zejnullah Ahmeti

16

Produktionschefer i Byggbranschen

Fredrik Ottosson

Dennis Wallqvist

17

Renovering av loftgångar/balkonger

Bayan Aqel

Omar Jazzaa

18

Återkommande fel i byggproduktion

Emil Hugoh

Johan Karlsson

Civilingenjör i datateknik

19

Camera diagnostic - image distraction

Dawid Ejdeholm

Jacob Harsten

20

Fence surveillance with convolutional

neural networks

Jonatan Jönsson

Felix Stenbäck

21

Frukt- och grönsaksidentifikation med

hjälp av maskininlärning

Frida Femling

Adam Olsson

22

Importance of antenna simulations

George Kiarie

Elin Andersson

23

Kvasioptisk linsdesign till 60GHz radar med hjälp av 3D skrivning

Adrian Hagström och Albin Vass

24

Machine Learning-based path prediction

for emergency vehicles

Felix Rosberg

Aidin Ghassemloi

25

Objektdetektion med 3D sensor

Harald Lilja

Anton Olsson

26

Optimize Ranking System With Machine Learning

Anton Gustafsson

Fredrik Mattsson

27

Smart Shopping Cart (SSC)

Mujtaba Aldebes

28

Web-based mentor matching system

Alexandra Johansson, Julian Sjödal

Dataingenjör

29

Mingo Matte

Henrik Kockum

John Persson

30

Objektidentifiering och positionering till

autonom hexacopter

Patrick Karlsson

Emil Johansson

132

Virtual Reality Data Visualization

Oliver Odd
Mattias Gustafsson

Elektronikingenjör

31

Automatiserad aeroponisk odling

Erik Karlsson

32

Höjdkontroll och hinderdetektering

för autonom hexacopter

Jakob Carlsén

Marcus Rodén

Energiingenjör

135

Biogas av tång och alger - Möjligheter och hinder

Nattika Lilja

33

Självkörande elbussar - Framtidens miljölösning

Klas Tauberman

Pontus Olausson

34

Design system av solpaneler för strömförsörjning för Falkenbergs nybibliotek

Ayvar Sami Kasim

35

Energikartläggning av lokaler och system tillhörande Oscar Hanson VVS

Filip Andersson och Tobias Kaspersson

36

Förnybar energi på Svalbard

Emelia Lindh och Tobias Andreasson

133

HFAB har smak för celler på sina tak

Ali Ayoub och Jackie Poon

37

Investeringsanalys för elnätsägaren Mellersta Skånes Kraft

Jon Karlsson

Christian Malmberg

38

Lågtempererad fjärrvärme i bostadsområdet Tullkammarkajen

Simon Palmer, Theodor Sjöberg Åkerlundh, Mikael Lomander

39

Prismodell på solceller

Sven-Inge Möller

40

Simris Lokal energisystem

Yaroslav Berkan

41

Ska Skövde Värmeverk reglera ned sin elproduktion?

Matilda Lindgren

Pierre Mattsson

42

Termisk energilagring - Framtidens spillvärmelösning

Linda Fredriksson

Julia Johansson

IT-forensik och informationssäkerhet

43

A Comparison of Intrusion Detection Systems in Home Networks

Mikael Beremark

John Fryland

44

Anti-forensik

Hans Bade

Oscar Hedlund

45

Aveckling av lagringsmedia i svenska kommuner

Kresimir Lukic

46

Barns utsatthet på Internet

Sanne Femling

Malin Klasson

47

Big Data: Implementation av Big Data i kommunal verksamhet.

Simon Hansen

Erik Markow

48

Biometric Authentication and Penetration of Smartphones

Erik Aronsson

49

Blockkedjor: Implementering av teknik för bevaring av dataintegritet

Martin Hansson

Olof Magnusson

50

Central autentisering för ett inbyggt system.

Emil Söder

51

Det anonyma internets framtid

Johan Tingsmark

52

En metod för att jämföra IT-forensika verktyg ämnade för smarta telefoner.

Ola Jägestrand

Oscar Norén

53

Felkällor vid positionering i smarta telefoner

Stefan Björk

Anton Eskilsson

54

GDPR- Ansvar, utmaningar och framtiden

Robin Rosenberg

Sandra Eriksson

55

Informationssäkerhet och Mänskliga Behov

Emma Hallin

56

Internet of Things - ett användarperspektiv

David Persson

David Norbrug

57

Klassificering av svenska nyhetsartiklar med hjälp av Support Vector Machines

Felicia Jansson Martén Jossefin Blomberg

58

Kontamination av RAM-minne vid användning av IT-Forensisk mjukvara

Joel Franzén och Johan Norryd

59

Metodologi för utvärdering av forensiska verktyg.

Victor Andersson

134

Nätfiske - Vad är den underliggande orsaken till att personer faller för nätfiske?

Niklas Jäverbo och David Hörnfalk

60

RFID-(o)säkerhet med enkla medel

Emil Gavelin

Tinny Gidensköld

61

Riktlinjers roll i IT-forensiska utredningar

Jonathan Lundström

Jonathan Wiman

62

Social Engineering

Robin Loggarfve och Johan Rydell

63

Substitutionskryptot

Therese Johansson

Josefin Lönnqvist

Yasmine Sirhed Torstensson

64

Säkerhetshot mot molnet

Alexander Arvidsson

Magnus Lundberg

65

The Cloud, a security risk?

Robin Nguyen

Josef Al-khayatt

Magisterprogram i nätverksforensik

66

Blind Image Steganalytic Optimization by using Machine Learning

Despoina Giarimpampa

67

Blockchain a ned domain for cyber forensics

Muhammad Ahsan Rasool och Muhamad Shafiq Hafiz

68

Categorizing drugs and explicit Websites using text mining

Saharsha Reddy Pala och Patanjali Chintalapati

69

Industrial Control System (ICS) Network Asset Detection and Security Strategies

Mohammed Abdulrazzaq och Yuan Wei

70

Industrial IoT Edge Computing

Shooresh Sufiye

71

Internet Security Awareness Training using empirical and theoretical methods

Elin Hernborg och Viktor Austli

72

Pro-Active Cyber Threat Intelligence using Machine Learning Techniques to anticipate trending malwares on Hacker forum

Sundas Munir och Mirza Sanam Iqbal Baig

73

Securing Industrial Network through deep packet inspection using opensource intrusion detection tools

Cyril K Joy och Sherjin Dan Thomas

Magisterprogram i maskinteknik

74

A Product Development of Safety Car Seats for Children

Natali Despotovski och Sonja Vuletic

75

Analytical study of existing surface parameters and their correlation to CWS parameters

Shyamkumar Palayil Saseendran och Raiju Michael George

76

Biomimicry process

Arun Thonalikkudy

77

Changeover reduction of a production line

Niklas Hansen och Henrik Ölmén

78

Designing of a toy train for kids

Harsha B M och Sontash

79

Dust Extraction

Ajay Kumar och Rushik Patel

80

Enhancing Filament Quality and Print Quality of TPE products manufactured through Fused Deposition Modeling Process

Bhargav Kumar och Federico Mazza

81

Evaluation of a human-robot collaboration in an industrial workstation

Pamela Ruiz Castro och Victoria Gonzalez

82

Foam behavior analysis based on a Force measurement system

Qikang He och Abay Damte

83

Improve Water Treatment System

Gustaf Johannesson och Dany Paul Brahmakulam Jacob

84

Investigate the Influences of New Product Design and Product Development Based on Bionics

Arun Thonalikkudy Raghavan och Abraham Manuel James

85

Investigations on quality evaluation of TPE based Fused Deposition Modelling and post processing of FDM manufactured parts

Jagdeep Singh och Praneet Kumar Reddy Salkuti

86

Isobutanol, an alternative biofuel for hand-held petrol products

Jens Janssen

87

Macro Design badrumsförvaring

Simon Kriborg

88

Myoelectric hand prosthesis

Konni Lindström och Vedran Zurapovic

89

Studying and designing of front Mudguards

Ashwin Ashokan och Siriyak Isac

97

Product development for Dust Collectors – Enhancement of Dust Removal in Cyclones

Jafar Shendi

Maskiningenjör

90

Design och analysering av bränsletank

Johan Elwing och Jonathan Krantz

91

Framtagning av monteringsfäste

Martin Malki och Marko Ilisić

92

Hälsomätningar

Sara Ölmeby och Jessica Weber Hansson

93

Metodjämförelse för fixturkonstruktion till automatiserad produktion

Christian Sjunesson och Wilhelm Sundström

94

Metodjämförelse för fixturkonstruktion till prototyptillverkning

William Gapinski och Alexander Aldegård

95

Omkonstruktion av bracket

Viktor Ullman och Sebastian Bryngelv

96

Optimization of flexplate

Marcus Olmarker och Alexander Hillberg

98

Produktionsutveckling - fast montering till monteringslinje

Endrit Avdullahi

99

Seat Cover

Marcel Saladdin och Isabelle Jerneborn

100

Simuleringsbaserad optimering av produktionsflöde

Elliot Gutestam och Alexander Ericsson

101

Utveckling av användningsområdet för enkelwell.

Gustav Rossander och Joel Lindqvist

102

Utveckling av extraherbar kärna

Jacob Osberg och Vadim Konov

103

Utveckling av installationsbox för värmesystem

Erik Lennartsson och Emil Axelsson

Mekatronikingenjör

104

Automatisera återanvändning av elektronisk utrustning

Karl Fransson och Linus Larsson

105

Automatiserad testning av digitala lås

Marja Malvila och Yuka Morimoto

106

Diab Reglersystem

Jean-Philip Lee och Johan Andersson

107

Hexakopter med gripmodul

Anders Bogga och Emil Andersson

Miljöprogram

108

GIS-baserad metod för kartläggning av ekosystemtjänster i urban miljö

Isabell Fritiofsson och Sofia Ersman

109

JAGG 2.1 - Ett modelleringsverktyg

Fredrik Lindgren och Caroline Binnås

110

Kommunikationsaspekter för ökad matutsortering

Max Svantesson och Anton Bristav

111

Kopparnivåer i marinor längst Västkusten

Frida Kvibling och Tomas Sjöqvist

112

Tungmetaller i privata dricksvattenbrunnar

Victoria Jansson

113

VA-bolags kommunikationsstrategier för att reducera oönskade utsläpp i avloppsnätet från hushåll

Nikolina Ström

114

Verktyg för effektiviserad provtagning av föroreningar i råvatten

Frida Johansson och Nina Larsen

115

Vetenskaplig metod för värderingsmodell av miljöaspekter

Josefin Johannesson och Lisa Pålsson

116

Vildsvin som bioindikator

Annica Spångberg och Helena Axelsson

Utvecklingsingenjör

117

ActiCo

Mattias Boström, Elias Olsson och Sanna Ferdinandsson

118

Avlastande klacksko

Juliette Holstensson

119

CommunEaty

Thomas Eknor, Greg de Laval och Hampus Sjöquist

120

Divinycycle

David Gusafsson och Pontus Eriksson

121

DoubleUp

Magnus Kjerling och Martin Kling

122

Frigus Repono

Pontus Dyrén och Anton Faberling

123

HARAKA

Julia Malombo

124

INSOCOM

Philip Franzén och Emil Gahnsby

125

Modellering för implementering av ny lina i befintlig fabrik

Dennis Kritsiansson och Jakob Graveleij Ödmark

126

optiSeal

Susanne Olsson och Elin Adolfsson

127

PrePareIT

Emanuel Hultberg och Andreas Martin

128

SMAX

Tove Grimslätt och Sofia Freiholtz

129

Snack

Milton Blaesild

130

Takkoncept

Rasmus Larsson

131

Utveckling av väggstativ

Armin Seceragic och Aurora Rudling

 

Sidan uppdaterad 2018-05-24