Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

UTEXPO 2015

Under mässdagarna har du möjlighet att träffa morgondagens medarbetare. Ta tillfället i akt och träffa de snart nyutexaminerade studenterna och se deras examensarbete.

Utexpo 2015...

presenterar ca 150 examensarbeten från 18 olika program!

Läs mer om årets utställare

Mässdagar 2015

29 majFredag10.00-16.00
  11.00 Invigningstal
  13.00 Stipendieutdelning
30 majLördag10.00-14.00

Information till deltagare

Anmälan

Som deltagare på UTEXPO 2015 kommer du att behöva anmäla ditt projekt två gånger.

Anmälan 1 är öppen 13-21 april

Anmälan 2 är öppen 4-11 maj.

Poster - mailas in senast 11 maj.

Varje projekt ska skicka in underlag till postrar till montrar tillsammans med det tilldelade projektnumret.

Frågor mailas till utexpo@hh.se

Prototyp från utexpo
Klicka och läs eller bläddra i årets Utexpokatalog 2015

Klicka och läs eller bläddra i årets Utexpokatalog 2015

Sidan uppdaterad 2016-04-18