Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Regler för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Här finns information om vilka regler som gäller vid Högskolans bedömning av din VFU och vad som händer om du skulle bli underkänd. Samtliga regler finns även i Högskolans studieadministrativa bestämmelser.

En student som ska genomföra en VFU måste vara beredd att efterfölja praktikplatsens lagar och värderingar. De kriterier eller bedömningsgrunder som ska användas för att bedöma studentens insats under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ska tydliggöras för såväl studenten som VFU- läraren/ handledaren i en studiehandledning eller motsvarande. Av VFU- lärarens/ handledarens återrapportering ska framgå hur studenten lever upp till bedömningsgrunderna.

Underkänd VFU

 • Inom förskollärar- och lärarprogram
  • Om studentens prestation under den verksamhetsförlagda utbildningen bedöms vara underkänd, har studenten rätt till en ny VFU-period.
  • Ett underkänt resultat ska alltid åtföljas av ett vägledningssamtal där studenten, examinator och/eller VFU- ledaren ska delta.
 • Inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram
  • Om studentens prestation under den verksamhetsförlagda utbildningen bedöms vara underkänd, har studenten rätt till en ny verksamhetsförlagd utbildningsperiod.
  • Verksamhetsförlagd utbildning av omfattningen tre veckor eller mer avslutas med ett bedömningssamtal. Varje VFU-period innehåller minst ett trepartssamtal. Detta samtal kan vara förlagt som mitt bedömningssamtal eller som slutbedömningssamtal. Med trepartssamtal avses ett samtal där student, handledare/ huvudhandledare och lärare från lärosätet medverkar.
  • Vid underkänt resultat planeras studentens nya verksamhetsförlagda utbildningsperiod i samråd mellan Högskolan i Halmstad och den verksamhet där VFU är förlagd.
  • En verksamhetsförlagd period som avslutas i förtid registreras som underkänt (U) resultat i Ladok.

Rätten att avbryta students VFU

I de fall där en student visar grov oskicklighet och patientsäkerheten är i fara eller en student riskerar att skada elev eller personal ska den verksamhetsförlagda utbildningen avbrytas i förtid och studenten är underkänd i denna kurs.

Sidan uppdaterad 2018-11-12