Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Upphovsrätt för studenter

Som student använder du källor som omfattas av upphovsrätten, till exempel när du ska skriva uppsats eller göra inlämningsuppgifter. Det du skapar under utbildningen skyddas också av upphovsrätt. Här har vi samlat sådant som är extra viktigt att känna till om upphovsrätt – din och andras.

Rätt att bestämma över det du skapar

Upphovsrätt innebär att skaparen av ett verk har rätten att bestämma hur det får användas och spridas. Det kan exempelvis handla om böcker, presentationer, musik, texter, konstverk och fotografier. Upphovsrätten gäller oavsett om verket presenteras i tryckt eller elektronisk form (till exempel på internet).

Din uppsats är skyddad av upphovsrätten

Som student äger du upphovsrätten till det som du skapar under utbildningen, till exempel examensarbete och inlämningsuppgifter. Om din lärare vill använda materialet i undervisningen eller publicera det på internet krävs ditt samtycke.

Tänk på detta innan du kopierar läromedel

Det är tillåtet att för privat bruk kopiera ett eller några få exemplar av ett verk som omfattas av upphovsrätten.

När det gäller litterära verk, som en lärobok, får du endast kopiera en begränsad del av boken, exempelvis ett kapitel. Det är alltså inte tillåtet att kopiera en hel bok för privat bruk. Att kopiera skyddat material kan bli mycket kostsamt.

Rätt att citera ett verk

Du har rätt att citera ett upphovsrättsskyddat verk. Det innebär att du har möjlighet att ”låna” ett textutdrag i till exempel en inlämningsuppgift, förutsatt att det framgår att det är ett citat och att du anger vem som är upphovsman.

Föreläsningsmaterial får inte spridas

Även föreläsningar är upphovsrättsligt skyddade. Du har rätt att anteckna vad läraren säger och får använda materialet för enskilt bruk. Du får däremot inte kopiera eller sprida föreläsningen genom kompendieförsäljning eller på annat sätt. Du får heller inte spela in en föreläsning och sprida den till andra utan lärarens samtycke.

Om ni är flera upphovsmän

Är det flera personer som har samarbetat för att skapa ett verk – och man inte kan särskilja de enskilda bidragen som självständiga verk – har upphovsmännen gemensam upphovsrätt.

Kort om upphovsrätt

  • Upphovsrätten regleras i upphovsrättslagen.
  • Upphovsrätten uppkommer automatiskt när ett verk skapas.
  • Den gäller i 70 år efter upphovsmannens död. Därefter får verket fritt återges.
Tänk på att du endast får kopiera en begränsad del av en lärobok, exempelvis ett kapitel.

Tänk på att du endast får kopiera en begränsad del av en lärobok, exempelvis ett kapitel.

Sidan uppdaterad 2017-03-15