Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Omtenta och resultat

Om du blir underkänd på en tenta har du rätt att göra om tentan vid ett senare tillfälle.

Omtentan får göras tidigast två (2) veckor efter att resultat från den ordinarie tentan har meddelats och du får totalt två tillfällen för omtenta. Samma betygsskala gäller. Du anmäler dig på samma sätt som till den ordinarie tentan.

Om du behöver fler än två omtentatillfällen måste du vara beredd på att kursplanen kan ha ändrats. Det gäller oavsett om du har utnyttjat samtliga tre tentatillfällen eller inte. Kursansvarig lärare har dock rätt att ge ett extra tentatillfälle om det finns särskilda skäl och examinatorn godkänner detta.

Om du har underkänts två gånger i ett prov för en kurs eller del av en kurs, har du rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. En sådan begäran gör du till berörd akademichef.

Du får inte göra om en tenta som du redan har blivit godkänd på.

Tentaresultatet ser du i Studentladok

Resultatet ska meddelas senast tre (3) veckor (15 arbetsdagar) efter tentatillfället, dock senast två (2) veckor före omtentan. Då kan du se ditt resultat i Studentladok.

Alla studenter har rätt till muntlig eller skriftlig genomgång av tentan. Tid för det meddelas senast i samband med att du får ta del av ditt resultat.

Hämta ut den rättade tentan

Du kan hämta ut din rättade tenta från Servicecenter tidigast två dagar efter att resultatet har meddelats och senast två år efter. Högskolan arkiverar tentor i två år, men därefter har Högskolan inte längre något ansvar för att spara en tenta.

När du kvitterar ut din tenta mister du samtidigt rätten att begära ändring av rättningen.


Sidan uppdaterad 2017-12-18