Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tentamen

Tentamen, eller tenta, är ett prov som avslutar en kurs. Här finns viktig information om vilka regler som gäller när du skriver tenta på Högskolan i Halmstad.

Anmälan krävs alltid för salstentor

För att få skriva en salstenta måste du anmäla dig i Studentladok i förväg. Om du inte anmäler dig under anmälningsperioden missar du tentatillfället och måste skriva omtentan i stället. Du har alltid två veckor på dig att anmäla dig efter att anmälan har öppnat i Studentladok. Se höstens anmälningstider i tabellen nedan.

Obs! Kontakta Servicecenter innan anmälningsperioden har passerat om du inte kan anmäla dig i Studentladok.

Anmälningstider för ETN och ITE

8 okt–21 okt

Ordinarie tentor

17 dec–30 dec

Ordinarie tentor och omtentor

 

Anmälningstider för HOV och LHS

12 sep–26 sep

Ordinarie tentor och omtentor för sjuksköterskor

19 sep–3 okt

Omtentor

17 okt–31 okt

Ordinarie tentor och omtentor för sjuksköterskor

24 okt–7 nov

Omtentor

21 nov–5 nov

Ordinarie tentor och omtentor för sjuksköterskor

28 nov–12 dec

Omtentor

17 dec–30 dec

Ordinarie tentor och omtentor

3 jan–16 jan

Omtentor

 

Regler vid salstenta

  • Ta med giltig legitimation.
  • Kom i god tid. Om du kommer senare än 30 minuter efter utsatt tid blir du inte insläppt.
  • Du får ha med dig mat och dryck och äta under tiden.
  • Du är själv ansvarig för att ta reda på vilka hjälpmedel som är tillåtna.
  • Anteckningar, datorer, mobiltelefoner är inte tillåtna vid skrivplatsen. Penna, suddgummi och linjal däremot är alltid tillåtna hjälpmedel
  • Tidigast efter 40 minuter får du lämna salen, det gäller även för toalettbesök.
  • Du får inte prata med andra tentander.

Anonyma salstentor

Med start 2018 har Högskolan successivt börjat införa anonyma tentor, som en del i ett pilotprojekt. I Studentladok får du som ska skriva en tenta anonymt en så kallad anonymitetskod när du anmäler dig. Anonymitetskoden måste du ta med dig till tentasalen. I övrigt gäller samma regler.

Hämta tentor, hemtentor och gruppuppgifter i Servicecenter

Tidigast två arbetsdagar efter att du har fått betyg i Studentladok kan du hämta ut den rättade tentan / uppgiften i Servicecenter. Kom ihåg att ta med giltig legitimation!

Om du vill begära omprövning av ditt betyg ska du inte hämta ut tentan eller uppgiften i original. Be då Servicecenter om en kopia. Det är inte tillåtet att i efterhand ändra angivna svar eller examinators bedömning, det kan medföra straffansvar enligt Brottsbalken, och du kan bli skyldig till urkundsförfalskning.

Lokaler för salstentor

Sal BINGO är en lokal precis utanför campus. Lokalen ligger i det gula huset mittemot Högskolans parkeringshus och har adress Pilefeltsgatan 54.

Hus X ligger mitt på campus, mellan hus S, Q och P.

Se campuskartanPDF (pdf, 228.1 kB) om du är osäker på var lokalen ligger.

Olika typer av tentor

En salstenta skriver du i en föreläsningssal samtidigt som dina kursare. Hemtenta är en inlämningsuppgift då du använder kurslitteraturen aktivt och ofta har flera dagar på dig att slutföra uppgiften. Det finns även muntliga och laborativa tentor, vilken examinationsform som gäller för din kurs står i kursplanen. Blir du underkänd får du göra en omtenta.

Om examinationsformen för din kurs är en muntlig tenta gäller andra regler. Vid muntlig tenta anmäler du dig till din lärare. Senast en vecka före tentatillfället måste du meddela att du planerar att genomföra tentan. Vid muntlig tentamen bör ytterligare en lärare vara bisittare och föra anteckningar, samt ge sin bedömning av din prestation.

Övningstentor

Vill du titta på gamla tentor när du pluggar? Övningstentorna finns i Blackboard under fliken ”My studies”. Där listas alla kurser du har tillgång till.

Sidan uppdaterad 2018-09-24