Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tentamen

Tentamen, eller tenta, är ett prov som avslutar en kurs. Här finns viktig information om vilka regler som gäller när du skriver tenta på Högskolan i Halmstad.

Anmälan i Studentladok krävs alltid för salstentor

För att få skriva en salstenta måste du anmäla dig i Studentladok i förväg. Om du inte anmäler dig under anmälningsperioden missar du tentatillfället och måste skriva omtentan i stället. Se vår instruktionsvideo om hur du anmäler dig nedan. Observera att du inte kan anmäla dig i efterhand.

Obs! Kontakta Servicecenter innan anmälningsperioden har passerat om du inte kan anmäla dig i Studentladok.

Alla anmälningstider för tentor VT 2019

3 jan–16 jan

För tentor i vecka 4

30 jan–13 feb

För tentor i vecka 8

6 feb–20 feb

För tentor i vecka 9

13 feb–27 feb

För tentor i vecka 10

25 feb–10 mars

För tentor i vecka 12

6 mars–20 mars

För tentor i vecka 13

13 mars–27 mars

För tentor i vecka 14

20 mars–3 april

För tentor i vecka 15

1 april–14 april

För tentor i vecka 17

10 april–24 april

För tentor i vecka 18

17 april–1 maj

För tentor i vecka 19

6 maj–19 maj

För tentor i vecka 22–23

22 maj–5 juni

För tentor i vecka 24

27 juni–4 augusti

För tentor i vecka 33

 

Regler vid salstenta

 • Ta med giltig legitimation.
 • Kom i god tid, gärna 20 minuter före utsatt tid så att alla hinner komma in i salen innan tentan startar. Observera att du inte blir insläppt om du kommer senare än 30 minuter efter utsatt tid.
 • Du får ha med dig mat och dryck och äta under tiden.
 • Du är själv ansvarig för att ta reda på vilka hjälpmedel som är tillåtna.
 • Anteckningar, datorer, mobiltelefoner är inte tillåtna vid skrivplatsen. Penna, suddgummi och linjal däremot är alltid tillåtna hjälpmedel
 • Tidigast efter 40 minuter får du lämna salen, det gäller även för toalettbesök.
 • Du får inte prata med andra tentander.

Anonyma salstentor

Från och med våren 2018 har Högskolan successivt börjat införa anonyma tentor i ett fåtal program/kurser, som en del i ett pilotprojekt. Observera att detta inte gäller alla studenter. Du som ska skriva en tenta anonymt får en så kallad anonymitetskod i Studentladok när du anmäler dig. Anonymitetskoden måste du sedan ta med dig till tentasalen.

Observera att anonyma tentor än så länge endast gäller för nedanstående program och kurser.

Program:

 • Affärssystemprogrammet, kurskod IK2056 och FÖ2065
 • Byggingenjör, kurskod BY2013 (ej MA2003 eller MA2004)
 • Organisering och ledning av arbete och välfärd, kurskod AB1003 och SA1005.
 • Samhällsanalys och kommunikation, kurskod SH1004

Kurser:

 • Datautvinning från digitala lagringsmedia 7,5 hp, kurskod DI4003
 • Matematik för grundlärare åk F–3 30 hp, kurskod MA3005
 • Programmering 7,5 hp, kurskod DT2012
 • Socialt arbete (31–60) 30,0 hp, kurskod SA3002
 • Tillämpad fysik 7,5 hp, kurskod FY4003

Hämta tentor, hemtentor och gruppuppgifter i Servicecenter

Tidigast två arbetsdagar efter att du har fått betyg i Studentladok kan du hämta ut den rättade tentan / uppgiften i Servicecenter. Kom ihåg att ta med giltig legitimation!

Om du vill begära omprövning av ditt betyg ska du inte hämta ut tentan eller uppgiften i original. Be då Servicecenter om en kopia. Det är inte tillåtet att i efterhand ändra angivna svar eller examinators bedömning, det kan medföra straffansvar enligt Brottsbalken, och du kan bli skyldig till urkundsförfalskning.

Lokaler för salstentor

Sal BINGO är en lokal precis utanför campus. Lokalen ligger i det gula huset mittemot Högskolans parkeringshus och har adress Pilefeltsgatan 54.

Hus X ligger mitt på campus, mellan hus S, Q och P.

Se campuskartanPDF (pdf, 228.1 kB) om du är osäker på var lokalen ligger.

Olika typer av tentor

En salstenta skriver du i en föreläsningssal samtidigt som dina kursare. Hemtenta är en inlämningsuppgift då du använder kurslitteraturen aktivt och ofta har flera dagar på dig att slutföra uppgiften. Det finns även muntliga och laborativa tentor, vilken examinationsform som gäller för din kurs står i kursplanen. Blir du underkänd får du göra en omtenta.

Om examinationsformen för din kurs är en muntlig tenta gäller andra regler. Vid muntlig tenta anmäler du dig till din lärare. Senast en vecka före tentatillfället måste du meddela att du planerar att genomföra tentan. Vid muntlig tentamen bör ytterligare en lärare vara bisittare och föra anteckningar, samt ge sin bedömning av din prestation.

Övningstentor

Vill du titta på gamla tentor när du pluggar? Övningstentorna finns i Blackboard under fliken ”My studies”. Där listas alla kurser du har tillgång till.

Sidan uppdaterad 2019-01-21