Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Logotyp och skrivregler

Användning av Högskolans logotyp

Rektor har beslutat följande angående användningen av Högskolans logotyp.

 • att logotypen endast får användas när Högskolan är avsändare
 • att logotypen därtill får användas när Högskolan är medarrangör och/eller är med och finansierar en konferens, seminarium eller liknande
 • för studentarbeten gäller som en konsekvens av ovanstående att Högskolan i Halmstads logotyp inte får användas direkt på enkäter, undersökningar eller liknande. Om Högskolans logotyp ska finnas med i utskicket måste lärare, handledare eller motsvarande skriva ett följebrev med Högskolans brevmall.
 • Högskolans logotyp får användas på godkända examensarbeten och uppsatser på kandidat- och magisternivån samt då studentarbetet och/eller uppsatsen efter examination deltar i sammanhang där den representerar Högskolan.
 • En powerpointmall för studenter som på något sätt företräder Högskolan i Halmstad finns framtagen (se under Ladda ned).

Skrivregler vid HH​

Högskolans officiella namn är Högskolan i Halmstad och inte Halmstad Högskola. Namnet förkortas HH, inte HiH. Genitivformen är Högskolan i Halmstads.

Stor eller liten bokstav?

 • Programnamn skriver vi med stor begynnelsebokstav (Ekonomprogrammet). I flerordiga namn ska endast första ordet ha stor begynnelsebokstav (Maskiningenjör – konstruktion och design).
 • Kursnamn ska ha stor begynnelsebokstav (Affärsengelska, Psykologi (1–30) 30 hp).
 • Ämnen och kunskapsområden skrivs med små bokstäver (teknik, juridik, psykologi).
 • Akademier bör skrivas med inledande stor begynnelsebokstav. Exempel Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap (inte Akademin för Ekonomi, Teknik och Naturvetenskap).
 • Titlar på böcker, skrifter, rapporter eller betänkanden skrivs med stor bokstav i första ordet (Makt och demokrati i Sverige, Röda rummet)
 • Obs! På engelska skrivs programnamn etc. däremot med stora begynnelsebokstäver på alla utom vissa småord, som prepositioner och bindeord (Master's Programme in Information Technology, International Office, Department of Teacher Education).

Vi använder stor bokstav i Högskolan när det handlar om Högskolan i Halmstad. Liten bokstav är det handlar om högskolor i allmänhet (högskolan).

Så här heter vi på andra språk:

Engelska: HALMSTAD UNIVERSITY
Tyska: UNIVERSITÄT HALMSTAD
Franska: UNIVERSITÉ DE HALMSTAD

Sidan uppdaterad 2017-09-04