Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kursbevis och samlat kursbevis

När du är klar med en kurs och har fått slutbetyg kan du själv ansöka om att få ut ett kursbevis.

Ansökan om kursbevis

Ett kursbevis utfärdas endast på hel avslutad kurs, det vill säga du måste ha fått ett slutbetyg på kursen och slutbetyget måste finnas i Studentladok. Kursbeviset utfärdas både på svenska och engelska.

Om du har ett konto i Studentladok kan du ansöka där via fliken ”Examen och bevis”. Där finns två val, välj ”Ansök om bevis över genomförd utbildning” för att ansöka om kursbevis.

Om du inte har ett konto i Studentladok kan du ansöka om kursbevis via webbformuläret Begäran om kursbevis.

Om du får avslag på din begäran att få kursbevis kan du överklaga till Överklagandenämnden för högskolan enligt 12 kap Högskoleförordningen.

Ansökan om samlat kursbevis

Om du har läst ett utbildningsprogram som, enligt utbildningsplanen, inte leder fram till ett examensbevis kan du ansöka om ett samlat kursbevis.

Om du har ett konto i Studentladok kan du ansöka där via fliken ”Examen och bevis”. Där finns två val, välj ”Ansök om bevis över genomförd utbildning” för att ansöka om samlat kursbevis.

Om du inte har ett konto i Studentladok kan du ansöka om samlat kursbevis via ansökan om samlat kursbevisPDF (pdf, 88.1 kB), kontrollera att alla dina studieresultat finns registrerade i Studentladok och att du har fått slutbetyg på de kurser som ska ingå i ditt samlade kursbevis. Hjälp med att kontrollera detta kan du få via Servicecenter eller via Helpdesk.

Skicka/lämna din ansökan om samlat kursbevis till:
Högskolan i Halmstad
Utbildningsstöd, Examen
Box 823
301 18 HALMSTAD

Sidan uppdaterad 2018-10-01