Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examensbevis och samlat kursbevis

En examen är ett bevis på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå. När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen måste du själv ansöka om den.

På examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades. Du ansöker vid det lärosäte där den sista av de kurser som ska ingå i examen är avklarad.

Om du har läst ett utbildningsprogram som, enligt utbildningsplanen, inte leder fram till ett examensbevis kan du ansöka om ett samlat kursbevis. Se längre ned på sidan.

Ansökan om examensbevis

  • Du ska vara helt färdig med dina studier när du ansöker om examensbevis.
  • Endast hel och avslutad kurs får ingå i examen.
  • Du är själv ansvarig för att alla uppgifter är fullständiga. Kontrollera att alla kurser som ska ingå i examen är inrapporterade i Ladok med slutbetyg samt att titlar på examensarbeten är korrekta i DiVA. Om något saknas, kontakta din akademi.
  • Om kurser från ett annat lärosäte ska ingå i din examen ska intyg och kursplan med litteraturlista inlämnas efter begäran.

Handlingar som vid behov ska bifogas examensansökan

  • Studieintyg eller kursbevis, om kurser från andra lärosäten ska ingå i examen.
  • Eventuellt beslut om tillgodoräknande av svenska eller utländska studier, om de inte redan finns registrerade i Ladok.

Hur ansöker jag om examensbevis?

Du kan ansöka om examensbevis på två olika sätt:

  • ​via Studentladok (se instruktionsfilm nedan)
  • via ansökningsblankett: På blanketten finns instruktioner om hur den fylls i och vad som ska bifogas samt vart den ska skickas.

Handläggningstid för examensbevis

Examensbeviset utfärdas normalt inom två månader från det datum då komplett ansökan har inkommit till Högskolan i Halmstad.

Examensbeviset skickas till den adress som du anger i din ansökan.

Om du får avslag på din begäran att få examensbevis kan du överklaga till Överklagandenämnden för högskolan enligt 12 kap Högskoleförordningen.

Diploma Supplement – engelsk bilaga

Regeringen har fastställt att det till varje examensbevis ska bifogas en engelskspråkig bilaga, Diploma Supplement (DS), som beskriver utbildningen och hur det svenska högskolesystemet ser ut. Avsikten är att göra det lättare för högskoleutbildade att flytta mellan olika länder för att studera eller arbeta. Diploma Supplement kan också vara bra som information till svenska arbetsgivare. Man kan inte ansöka om att få Diploma Supplement separat.

Ansökan om samlat kursbevis

Om du har läst ett utbildningsprogram som, enligt utbildningsplanen, inte leder fram till ett examensbevis kan du ansöka om ett samlat kursbevis.

Om du har ett konto i Studentladok kan du ansöka där via fliken ”Examen och bevis”. Där finns två val, välj ”Ansök om bevis över genomförd utbildning” för att ansöka om samlat kursbevis.

Om du inte har ett konto i Studentladok kan du ansöka om samlat kursbevis via ansökan om samlat kursbevisPDF (pdf, 88.1 kB), kontrollera att alla dina studieresultat finns registrerade i Studentladok och att du har fått slutbetyg på de kurser som ska ingå i ditt samlade kursbevis. Hjälp med att kontrollera detta kan du få via Servicecenter eller via Helpdesk.

Skicka/lämna din ansökan om samlat kursbevis till (om du inte har ett konto i Studentladok):
Högskolan i Halmstad
Utbildningsstöd, Examen
Box 823
301 18 HALMSTAD

Sidan uppdaterad 2019-01-18