Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vad är tentaångest

Tentaångest är en allvarlig stressreaktion, som för vissa blir så jobbigt att dem inte ens kan ta sig till tentan eller så får dem en blackout under tenta. Andra upplever symptom som illamående, ont i magen eller problem att sova i veckor före tentan. Symptomen kan skilja sig enormt mellan individer men det innebär alltid lidande för personen i frågan. Studier har visat att 1 av 5 studenter upplever stor ångest eller oro före en examination.

Vad orsakar tentaångest?

Den underliggande orsaken är inte enkelt att hitta men vi vet att vissa saker ökar risken. Detta kan vara höga krav på sig själv, en misstro till sin studieteknik, låg motivation, dålig studieteknik och/eller disciplin. Oro kan också länkas till andra problem i vardagslivet som väger tungt och gör det svårt att koncentrera sig. Ingen eller lite feedback på sina studieprestation kan också leda till osäkerhet och därmed stress.

Råd för att hantera tentaångest

 • Skapa en struktur och utvärdera din studievanor.
 • Börja läsa i tid. Vänta inte!
 • Glöm inte bort din fritid; att träffa vänner, träna mm.
 • Be om hjälp från dina studiekamrater och studera tillsammans.
 • Ha rimliga mål och delmål som stärker ditt självförtroende.
 • Diskutera in betyg eller examinationer med dina medstudenter, det genererar ofta bara mer stress. Våga istället tala om tentaångest och upplev att du är inte ensam om problemet.
 • Gör det tydligt för dig själv var, när, hur och med vem du studerar bäst.
 • Det är oftast väldigt bra att hitta en studieeplats utanför hemmet, till exempel biblioteket eller ett grupprum.
 • Specificera vad du ska göra idag och när du ska ta raster under tiden.
 • Etablera en sluttid för dig själv när studiedagen är slut och fritiden börjar. Att ha något planerat på fritiden kan göra det enklare att släppa studierna och inte tänka på ångesten. Olika typer av avslappningsövningar, mindfulness och yoga har visat sig var hjälpfulla för att hantera ångest och oro.

Hjälp och support

Om du inte har rätt verktyg på egen hand, fråga om hjälp hos supportfunktionerna nedan.

 • Studenthälsan som kan hjälpa dig med ångest och oro.
 • Studie- och karriärvägledare som kan hjälpa dig med studieteknik.
Sidan uppdaterad 2018-06-18