Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Delta i studie om studenters välmående

Nu har du som student i Halmstad möjlighet att delta i ett nationellt forskningsprojekt som ska öka studenters välmående. Det är forskare på Linköpings Universitet som genomför studien inom projektet ”Din digitala coach”, men studenter från hela landet kan delta.

Forskarna har utvecklat ett nytt mobilbaserat program som syftar till att öka välmående bland studenter – det vill säga att må bra och känna tillfredställelse i livet. Programmet innehåller information och övningar som hjälper användare att bland annat utveckla och använda sig av sina styrkor, inre resurser och tro på sin egen förmåga för ett ökat välmående.

Programmet skickas till din mobiltelefon via sms. Deltagande i studien är kostnadsfritt och anonymt. Ansvarig för studien är Kristin Thomas, Biträdande lektor, Avdelningen för Samhällsmedicin, Linköpings Universitet, Tel: 013 282546, mejl: kristin.thomas@liu.se

Vill du delta? Skicka mental123 i ett SMS till 0721 70 87 65.

Läs informationen om studien nedan innan du anmäler dig. 

Vad innebär deltagande i studien?
Du anmäler ditt intresse att delta genom att skicka mental123 i ett SMS till 0721 70 87 65. Då kommer du först bli ombedd att svara på några frågor som undersöker om du uppfyller kraven för att delta i studien t ex kommer du att ha nytta av stödet.

Om du uppfyller studiens kriterier för deltagande blir du sedan slumpmässigt fördelad till att antingen få tillgång till programmet eller hänvisad till en kontrollgrupp. Oavsett vilken grupp du blir tilldelad, kommer du bli ombedd att svara på fyra enkäter: en innan studien, en om tre månader, en om sex månader och en om 12 månader – via din mobil. Detta så att vi kan utvärdera programmet.

Om du får tillgång till programmet kommer du få 5-7 sms meddelanden varje vecka med tips och övningar om hur du kan använda enkla strategier för att förbättra sitt välmående. Programmet pågår i 10 veckor men du kan avsluta ditt deltagande när som helst genom att sms:a ”stopp” som svar på ett av våra sms. Deltagande i studien är helt kostnadsfritt.

Hur hanteras personuppgifter?
All data hanteras konfidentiellt och innan data analyseras kommer svaren att avkodas, vilket innebär att man inte kan koppla några enskilda svar till ett visst telefonnummer eller mejladress. Under tiden studien pågår lagras telefonnummer för att kunna skicka ut uppföljningsenkäter. Därefter raderas ditt telefonnummer. Du lämnar inga personliga data utöver, ålder, kön och civilstånd.

Vem genomför studien?
Studien genomförs av forskare på Linköpings universitet och syftar till att utvärdera ett mobiltelefon-baserat program. Programmet är baserat på tidigare forskning om välmående. Ansvarig för studien är Kristin Thomas, Biträdande lektor, Avdelningen för Samhällsmedicin, Linköpings Universitet, Tel: 013 282546, mejl: kristin.thomas@liu.se

Sidan uppdaterad 2018-10-16