Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kårens student- och doktorandombud

Halmstad studentkår har två student- och doktorandombud som arbetar med rättsliga studentfrågor vid Högskolan i Halmstad. Det kan innefatta allt ifrån att tentamensresultatet kommer för sent till att en student känner sig orättvist behandlad. Ombuden har tystnadsplikt vilket innebär att de inte driver ditt ärende om du själv inte vill det. Du som student eller doktorand är också alltid anonym.

Du kan kontakta student- och doktorandombuden när du upplever ett problem som rör din utbildning eller din studiesituation. Problemet kan vara att du inte anser dig ha blivit rättvist behandlad, att du misstänker att någon av de regler som finns kring att ge kurser inte följts eller om du anser att din utbildning brister i kvalitet av någon anledning.

När du kontaktar student- och doktorandombudet kan du först och främst få hjälp med att få veta hur det egentligen ligger till i ditt fall, om du har blivit behandlad på rätt sätt. Vid de fall som du har blivit felbehandlad hjälper ombudet dig att föra din röst och få rätt till det du ska ha rätt till. Student- och doktorandombudet kan också vara den person som för kontakten med högskolan i det fall du själv inte vill kontakta lärare eller kursansvarig.

Sidan uppdaterad 2016-12-22