Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-07-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Prokrastineringsgrupp

Inledning

Prokrastinering är när du skjuter upp saker fastän du vet att det kommer få negativa konsekvenser på sikt. Det är ingen medfödd egenskap utan ett inlärt beteende, prokrastinering. Vi reagerar på obehagliga känslor (stress, leda, ångest m.m.) genom att undvika dem. Detta sker ofta automatisk i den stund vi sätter oss med böckerna. Vissa har en personlighet som gör att de lättare fastnar i prokrastinering.

En annan omständighet som delvis kan förklara prokrastinering är att det är lite ”yttre kontroll” i högre undervisning. Det förs ingen närvaro om du är på föreläsningarna till exempel. Om man jämför arbetssituationen för någon som studerar och någon som jobbar finns det en viktig skillnad. På en arbetsplats blir det synligt att en gör något på jobbet. På ett jobb finns det alltså en ”yttre kontroll”.

När du ska skriva din uppsats eller gå på föreläsningar finns det inte någon yttre chef att förhålla sig till. Det är bara du som skriver eller tar ansvar för att du lär dig. Det finns inte längre någon som kontrollerar att du gjort det du ska utan du måste bli din egen chef.

Tips för att sluta prokrastinera

 • Lär dig känna igen de ursäkter du använder för dig själv i den stund du prokrastinerar.
 • Lär dig stå ut med obehaget – man kan studera även om man inte är motiverad.
 • Skapa struktur i vardagen. Planera när du ska studera och när du ska vara ledig.
 • Planera in korta studiepass och tydliga pauser.
 • Gör en rimlig planering. Om du planerar för mycket blir obehaget större och risken att falla tillbaka i prokrastinering ökar.
 • Sätt tydlig delmål och rimliga deadlines.
 • Studera med en kompis. Om du har avtalat att träffa en kompis på biblioteket är sannolikheten mycket större att du går dit.
 • Belöna dig själv.
 • Om du behöver hjälp med att planera dina studier eller hitta bättre lässtrategier kan du få vägledning hos Studentsupport. Om prokrastinering är ett återkommande bekymmer för dig är du välkommen att kontakta Studenthälsan för rådgivning.

Studentsupports prokrastineringsgrupp

Gruppen har ett tak på tolv deltagare och är igång från början av februari tills terminsslut. Vi träffas varje vecka på campus, fredagar 10.15–11.45. Syftet med gruppen är att med stöd av varandra arbeta för att minska prokrastinering och få stöd i beteendeförändring.

Prokrastineringsgruppen och dess metod erbjuder en lösning på ovanstående svårigheter, eftersom den skapar yttre kontroll, delmål i studierna och belönar goda studievanor. Den normala arbetssituationen försöker efterliknas, där ditt arbete kontrolleras och bedöms av någon annan. Du kommer att få stöd att komma igång med studierna och stöd i att hitta fungerande rutiner. Detta kan påverka studiemotivationen positivt och du kan ta dig ur den onda cirkeln med prokrastinering.

Modellen är hämtad från Lunds Universitet som i sin tur hämtat modellen från universitet i Leiden, Holland, som använt metoden sedan 90-talet med goda resultat. Modellen bygger på att gruppens deltagare är med och ansvarar för varandras framsteg. Det är alltså en grupp för studiestöd och inte gruppterapi.

På varje träff bestämmer du som student en egen studieuppgift för den kommande veckan. Hur stor uppgiften är och vad den ska innehålla diskuterar du fram med en medstudent. Studieuppgifterna utformar du så att du hinner ta dig igenom den i tid före nästa obligatoriska moment. Varje vecka kontrolleras dina studieframsteg av de andra deltagarna i gruppen.

Utgångspunkter för gruppen är:

 • Du tar ansvar för att du gör det du ska den kommande veckan.
 • Du tar ansvar för att stötta din medstudent så mycket som möjligt när hen utför sin studieuppgift.
 • Under träffarna pratar man inte varför man inte har gjort en viss uppgift, utan att det är själva resultatet som räknas.

Varje tillfälle innehåller följande tre delar.

 1. Arbete i par (2x15 minuter)
  Hur gick det med studieuppgiften från förra veckan, vad är studieuppgiften för kommande vecka och när ska din medstudent ringa dig för att följa upp din uppgift.
 2. Stormöte (30 minuter)
  Här görs en personlig översikt av alla deltagarna. Är du närvarande, har du kommit i tid och har du ringt din medstudent. Ett + för det du klarat av och ett – för det som inte fungerat. Detta antecknas på din översikt som hänger på väggen.
 3. Fika (30 minuter)
  En trevlig stund där det är ett tillfälle att diskutera studieplanering, effektiva inlärningsmetoder, tentaångest eller annat. Om nya deltagare har tillkommit sedan förra veckan passar det även bra att lära känna varandra då.

Regler och villkor - Du gör alltid din studieuppgift

 • Du kommer på alla träffar. Frånvaro är bara tillåten med giltigt skäl (sjuk, semester, tenta eller obligatoriska moment i studierna).
 • Du kommer alltid i tid.
 • Du ringer din medstudent varje vecka som ni avtalat.
 • Du bör delta i minst tio veckor för att få god effekt och en förändring som håller över tid. Om du väljer att delta förbinder du dig också att delta i tio veckor.
 • Du följer regler och villkor efter bästa förmåga. Följer du inte dem kan det bli konsekvenser, vilket kan leda till att du får lämna gruppen.
 • Om du får lämna gruppen finns möjlighet att börja efter tio veckors paus.
 • Du är respektfull mot de övriga deltagarna i gruppen vilket också innebär en överenskommelse om att det som sägs inom gruppen stannar inom gruppen.


Vill du delta i prokrastineringsgruppen? Du kan när som helst anmäla dig till gruppen på vår hemsida via formulär. Vi kontaktar dig för information och informerar om det finns plats i gruppen eller om du ställs i kö till dess att det finns en ledig plats.
Anmälanlänk till annan webbplats


Sidan uppdaterad 2018-07-09