Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Om du blir sjuk

Som student har du möjlighet att få råd och vägledning hos studenthälsan. Du har möjlighet att träffa sjuksköterska och vi har även läkare på plats två dagar i veckan.

Behöver du komma i kontakt med annan vård kan vi hjälpa dig med vägledning så att du hittar rätt. Det kan till exempel handla om tandvård eller specialistvård.

Om du behöver vård när studenthälsan har stängt eller du av andra anledningar söker annan vård kan du hitta mer information via Region Hallands sida Om du blir sjuk.länk till annan webbplats

Om du blir sjuk så att du inte klarar dina studier utan behöver sjukskriva dig är det bra att veta följande:

  • Ring försäkringskassan redan den första dagen. Det är försäkringskassan som rapporterar till CSN. Försäkringskassan har telefonnummer 0771-524 524.
  • Det lönar sig alltid att sjukskriva sig, eftersom de veckor du är sjuk räknas av från det totala antalet veckor som du är berättigad till studiemedel. De poäng som du inte kan ta på grund av sjukdom räknas inte heller med när CSN prövar ansökan om framtida studiemedel. Är du sängliggande i mer än en vecka får du alltså en studievecka tillgodo om du sjukskriver dig och får sjukskrivningen godkänd av Försäkringskassan.
  • Om du är sjuk i mer än två veckor måste du ha läkarintyg.
  • Efter sjukdom i mer än 30 dagar kan lånedelen skrivas av. De pengar du får från och med dag 31 behöver du alltså inte betala tillbaka.
  • Pluggar du utomlands ska du kontakta CSN.
  • Studiemedelsansökan måste ha kommit in till CSN före den första sjukdagen.
  • Om du inte kunnat studera under 90 dagar i följd ska Försäkringskassan utreda om det går att förkorta sjukdomstiden.

Olycksfall

Om du råkar ut för ett olycksfall och behöver vård kan du förstås vända dig till Studenthälsan under våra drop in-tider. Behöver du vård under övriga tider vänder du dig till din vårdcentral. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen på 1177 för att få råd. Vid akut behov av vård ringer du 112.

Försäkring

Som student omfattas du av en olycksfallsförsäkring som du kan läsa mer om via länken till höger.

Sidan uppdaterad 2018-08-22