Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Mottagning

Studenthälsan har drop-in-mottagning fyra dagar i veckan då du, helt kostnadsfritt, kan få träffa en av våra sjuksköterskor för ett samtal. Vi människor kan bära på mycket.

Måndagar och onsdagar har vi öppet 10:00 - 12:00. Tisdagar och torsdagar 10:00 - 12:00 samt eftermiddagsöppet 14:00 - 16:00. Studenthälsan finns inne på Studentsupport, hus B våning 2.

I andra hand kan du kontakta oss via telefon eller e-post.

Vi erbjuder kortare kontakter hos legitimerade sjuksköterskor och har möjlighet att vid behov hänvisa/remittera till andra vårdgivare. Väntetiden för ett enskilt samtal är oftast inte längre än en vecka. Vi har även läkare på plats två eftermiddagar i veckan. Tänk på att besök hos läkare alltid bokas via sjuksköterska.

Du kan genom oss även få hjälp med vaccination/hälsointyg för utlandsstudier, samt testa dig för klamydia och gonorré. 

Besök hos oss är kostnadsfria, förutom besök till läkare.

Ta med ID-handling vid ditt första besök (SOSFS 1992:2)

Vi för journal på alla besök. (SFS 2008:355)

Vi har sekretess på det du berättar för oss. (SFS 2009:400)

Sidan uppdaterad 2018-05-31