Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-07-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Regler för användning av IT-resurser

Ansvar

 • Användarkontot/studentkontot är personligt. Innehavaren ansvarar för hur det används.
 • Varje användare ansvarar för sin egen informationssäkerhet i enlighet med vad som sägs i regler.
 • Var och en ska regelbundet kontrollera inkomna e-postmeddelanden.
 • Varje användare ska, vid slutet av sina studier/sin anställning, ta hand om de filer och dokument som ska bevaras.

Användning

 • Upphovsrätten ska beaktas. Det är inte tillåtet att olovligen överföra programvaror, film, musik eller andra verk som skyddas av upphovsrätt.
 • Störande verksamhet är inte tillåten.
 • Alla installationer ska utföras av IT-avdelningen eller med IT-avdelningens godkännande.
 • Det är inte tillåtet att ansluta privata datorer eller annan utrustning annat än på speciellt anvisade nätverk.
 • Det är tillåtet att i mindre omfattning använda Högskolans resurser för privata ändamål såsom e-post, surfning och liknande. Undervisning och studiearbete har alltid företräde i datorsalar och projektrum.

Etik

Surfning på webbplatser med olagligt, oetiskt eller olämpligt innehåll är inte tillåtet om inte arbets­uppgifter, forsk­ning eller studier speci­fikt kräver besök på sådana webbplatser.

Åtgärder och övervakning

 • IT-avdelningen har rätt att utan förvarning, för handhavande av den löpande driften, ta del av nättrafik genom tekniska åtgärder i nät och system. Föreligger misstanke om brott mot dessa regler omfattar denna rätt även den enskildes lagrade data.
 • IT-avdelningen har rätt att vid driftstörning, säkerhetsrisk eller vid grundad misstanke om lagbrott eller brott mot dessa regler tillfälligt stänga av individuella och gemensamma IT-resurser.
 • Upprepade eller allvarliga brott mot dessa regler kan leda till avstängning av IT-resurser och/eller anmä­lan till disciplin-/personalansvarsnämnd. Misstänkta lag­överträdelser kan polisanmälas.
 • Information om informationssäkerhetsincidenter, persondataincidenter etc. kan komma att skickas till andra myndigheter, enligt befintligt regelverk.

Förändringar i arbetsuppgifter eller studier kan leda till förändrad behörighet.

Sidan uppdaterad 2018-07-05