Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tillgodoräknande

Som student har du rätt att få tidigare utbildning tillgodoräknad, det gäller både svensk och utländsk utbildning. Syftet med ett tillgodoräknande är helt enkelt att du inte ska behöva läsa om en kurs som du redan har motsvarande kunskaper och färdigheter i.

För att Högskolan i Halmstad ska kunna göra en bedömning om tillgodoräknande måste du vara antagen till och studera vid Högskolan i Halmstad. Om du planerar att ta ut en examen vid Högskolan i Halmstad bör du ansöka om tillgodoräknande i god tid innan du är klar med dina studier.

Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan ingå i en generell examen utan något särskilt tillgodoräknande.

Om du vill tillgodoräkna dig utbildning utanför högskolesystemet, såsom äldre utbildning måste en särskild bedömning göras om utbildningen motsvarar högskoleutbildning. Det som bedöms är om utbildningen kan anses motsvara dagens högskoleutbildning.

För mer information om hur du kan få utländska studier tillgodoräknade, se vidare i Tillgodoräknandeordningenlänk till annan webbplats.

Hur ansöker jag om tillgodoräknande?

Om du har läst kurser vid Högskolan i Halmstad eller vid andra universitet/högskolor i Sverige, som motsvarar någon eller några av delkurserna inom dina nuvarande studier, kan du ansöka om att få tillgodoräkna dessa kurser. Du ansöker via Högskolans blankett för ansökan om tillgodoräknande.PDF (pdf, 112.8 kB) För att din ansökan ska vara fullständig och kunna bedömas måste du skicka in nedanstående dokument med din ansökan.

Till din ansökan ska du bifoga:

  • Studieintyg från Ladok. Där ska det framgå vilken kurs du vill tillgodoräkna och antal poäng på kursen.
  • Kursbeskrivning av den kurs som du har fått godkänt på tidigare.
  • Litteraturlista för den kurs som du har fått godkänt på tidigare.

Med hjälp av underlag och ansökningshandlingar fattas beslut om helt eller delvis godkännande av tillgodoräknandet alternativt avslag. Ansökan om tillgodoräknande vid Högskolan i Halmstad ska normalt behandlas så snart som möjligt från det att en fullständig ansökan har inkommit. Det är ditt ansvar som student att se till att din ansökan är fullständig.

Efter att tillgodoräknandet har lagts in i Ladok skickas intyg via post och handlingarna diarieförs.

För att ett tillgodoräknande ska prövas måste du normalt kunna dokumentera att du har examinerats i kurs eller motsvarande med minst godkänt resultat. Studieprestationen betygsätts av den tidigare högskolan, alltså inte vid tillgodoräknandet.

Sidan uppdaterad 2018-09-20