Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tentamen

Tentamen, eller tenta, är ett prov som avslutar en kurs. Tentor är oftast skriftliga men kan också vara muntliga eller laborativa.

Vilken examinationsform som gäller för just din kurs framgår av kursplanen. Tänk på att du alltid måste anmäla dig till en tenta i tid om du vill skriva den. Får du inte upp anmälan för en tentamen så var vänlig och kontakta Servicecenter innan anmälningsperioden gått ut.

För att få skriva en salstentamen:

  • måste du vara eller ha varit registrerad på kursen.
  • måste du ha anmält dig i Studentladok.
  • måste du kunna visa giltig legitimation (pass, körkort etc.) vid tentatillfället.

Tentamensanmälan och tentamensperiod

Du måste alltid anmäla dig till en tentamen i Studentladok. Anmälan öppnar tre veckor före din akademis tentamensperiod och stänger två veckor senare och vill du veta exakt när din anmälan är öppen kan du titta i Studentladok. Det gäller även för omtentor.

De dagar under läsåret då tentor skrivs delas in i perioder. En tentamensperiod kan till exempel vara en vecka eller två dagar, beroende på akademi. Du hittar dina tentamensperioder i läsårsindelningenPDF (pdf, 74.8 kB). Starten på en tentamensperiod är den dag eller vecka som står under rubriken ”Tentamen” i läsårsindelningen.

Om du inte har anmält dig i förväg kan du få tentera i mån av plats. Du bör vara på plats utanför tentamenssalen senast 30 minuter innan tentamen startar. Du måste då ha med dig ett intyg på att du är registrerad på den aktuella kursen annars får du inte skriva tentan. Om det finns platser kvar får du vänta tills tentamensvärden har satt i gång tentan för de anmälda studenterna innan du får en plats.

Vid anonym tenta

Anmäl dig som vanligt i Studentladok, men tänk på att du inte får göra din tenta om du glömmer att anmäla dig i tid. Högskolan tillåter inga efteranmälningar vid anonyma tentor. Observera att du måste hålla reda på din anonymitetskod och ta med dig den till tentasalen. Koden får du i Studentladok när du anmäler dig.

Regler vid salstentamen

  • Ta med giltig legitimation.
  • Kom i god tid. Om du kommer senare än 30 minuter efter utsatt tid blir du inte insläppt.
  • Du får lämna salen tidigast efter 40 minuter, det gäller även för toalettbesök.
  • Du får inte prata med andra tentander.
  • Du får ha med dig mat och dryck och äta under tiden.
  • Du är själv ansvarig för att ta reda på vilka hjälpmedel som är tillåtna. Anteckningar, datorer, mobiltelefoner är inte tillåtna vid skrivplatsen. Penna, suddgummi och linjal däremot är alltid tillåtna hjälpmedel.

Utlämning av tentamen, hemtentamen och gruppuppgifter

Du hämtar ut din rättade tenta eller hemuppgift i Servicecenter, men tidigast två arbetsdagar efter att läraren har registrerat ditt betyg. Ta med giltig legitimation vid utkvittering.

Tänk på att du inte ska hämta ut tentan eller uppgiften i original om du vill begära omprövning av ditt betyg. Be då Servicecenter om en kopia.

Om en student i efterhand ändrar angivna svar eller examinators bedömning kan det medföra straffansvar enligt Brottsbalken, till exempel kan studenten bli skyldig till urkundsförfalskning.

Övriga lokaler som används för salstentamina

Sal BINGO är en lokal precis utanför campus. Lokalen ligger i det gula huset mittemot Högskolans parkeringshus och har adress Pilefeltsgatan 54.

Hus X ligger mitt på campus, mellan hus S, Q och P.

Se campuskartanPDF (pdf, 228.1 kB) om du är osäker på var lokalen ligger.

Muntlig tentamen

Om examinationsformen för din kurs är en muntlig tenta gäller andra regler. Vid muntlig tenta anmäler du dig till din lärare. Senast en vecka före tentatillfället måste du meddela att du planerar att genomföra tentan. Vid muntlig tentamen bör ytterligare en lärare vara bisittare och föra anteckningar, samt ge sin bedömning av din prestation.

Text

Sidan uppdaterad 2018-06-18