Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-09-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolans åtgärder vid fusk

Fusk är inte vanligt, men det förekommer, och det är allvarligt. Därför vill vi informera dig om vad som händer när någon fuskar vid Högskolan i Halmstad.

Vad räknas som fusk?

Det finns olika regler som ska förhindra missförstånd och det är viktigt att du följer dem. Vid en salsskrivning får du i stort sett inte ha med någonting till skrivplatsen; väska och ytterkläder lämnas någon annanstans. På bordet ska bara finnas skrivmaterial (pennor), matsäck, ID-kort och terminsbevis. Du får alltså inte ha egna block eller mobiltelefon. Du får naturligtvis inte heller ha med dig några som helst anteckningar eller samtala med någon annan än vakterna.

I vissa fall är hjälpmedel tillåtna, till exempel en räknedosa eller en lärobok. Det får du reda på i förväg av läraren och det står tydligt angivet på tentamen. Det är alltid viktigt att du följer reglerna om vad som får finnas programmerat på din miniräknare. Fråga din lärare i förväg om du är osäker. I böckerna får ingen text tillföras. Det betyder att du får lov att stryka under text i din egen bok, men du får inte göra några anteckningar. Tentamensvakterna bläddrar igenom böckerna för att kontrollera detta.

Vid en hemtentamen eller uppsats gäller andra förutsättningar. Då använder du litteraturen aktivt, men du får inte skriva av text ur böckerna. De ska bara fungera som en utgångspunkt i dina resonemang. All litteratur som du använder dig av ska tydligt redovisas, som referens eller som citat. I löpande text måste du alltid ange varifrån du tagit texten och om du direkt skriver av text måste du ange det som citat. Du får aldrig använda eller skriva av annans text utan att ange källan. Lämnar du in en tentamen där texten inte är producerad av dig personligen, och du inte anger detta, räknas det som fusk. Det räcker inte att ändra några ord eller tempus för att det ska räknas som en ny text. Du får inte skriva av någon annans arbete eller låta någon skriva i ditt namn.

Vem anmäler och till vem?

Den som misstänker fusk ska anmäla det till rektor. Rektor ansvarar sedan för att ärendet utreds och att studenten får yttra sig över anmälningen. Utredningen görs av Studerandeavdelningens chef. Rektor beslutar sedan att lägga ner utredningen, att varna studenten eller att låta disciplinnämnden pröva fallet. I nämnden sitter rektor som ordförande och övriga medlemmar är en jurist som är eller har varit domare, en lärare och två studenter.

Vad händer sedan?

Disciplinnämnden kan välja att varna eller att avstänga studenten i högst sex månader. Avstängningen gäller normalt från den dag då nämnden tagit beslut och innebär att studenten inte får delta i vare sig undervisning eller examination och inte vistas på campusområdet. Utbetalningarna från CSN stoppas. Den som vill överklaga en varning eller avstängning vänder sig till förvaltningsrätten i Västra Götaland.

Bestämmelserna grundar sig på högskoleförordningenslänk till annan webbplats 10 kap. och lokala föreskrifter.

För mer information om disciplinåtgärder läs under fliken "Under din utbildning" till vänster.

Sidan uppdaterad 2010-09-30