Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examensarbete

Syftet med examensarbetet är framför allt att förbereda dig som student för den kommande yrkesverksamheten, men också att ge dig möjligheten att i ett slutarbete visa att du har uppnått den kunskapsnivå som examen representerar.

Uppsatsinformation till studenter

Alla former av självständiga arbeten, examensarbeten, uppsatser på olika nivåer etc. ska använda mallar för fram- och baksida. Dessa mallar samt instruktion om hur ni ska gå tillväga för att foga ihop uppsats och mallar finns att hämta på högskolebibliotekets webbsidor.

Grundnivå 1–60 hp

Uppsatser sparas i fem år och gallras därefter. Examinatorn bedömer om en uppsats ska bevaras för all framtid och därmed även registreras i DiVA.

Grundnivå 61–90 hp och avancerad nivå

Den godkända uppsatsen ska laddas upp i DiVA av student.

Obligatorisk registrering i fulltext av uppsatser i DiVA

För att resultatet ska rapporteras in i Ladok ska student ha:

  • lämnat in slutgiltig examinerad digital version i pdf-format till examinatorn (inklusive mallar och separat försättsblad för inlämningsuppgifter).
  • laddat upp den slutgiltiga examinerade digitala, versionen i DiVA i pdf-format (med mallar).
  • fyllt i alla registeruppgifter i formuläret.
  • tagit ställning till publicering på internet via DiVA.
  • godkänt avtal om digital publicering.
  • inhämtat nödvändiga samtycken till publicering på internet i de fall där uppsatsen innehåller upphovsrättsligt skyddat material producerat av någon annan än studenten.

Publicera studentuppsats/examensarbete i DiVA

Granskning

Uppsatsen kommer att granskas av utbildningshandläggare innan den görs synlig/sökbar utåt.

Resultatet läggs inte in i Ladok förrän uppsatsen är inlagd i DiVA och granskad.

Det är i normalfallet inte möjligt att sekretessbelägga studentuppsatser eftersom dessa är offentliga handlingar.

Vid frågor ta gärna kontakt med utbildningshandläggarna genom att lägga ett ärende i helpdesk eller mejla till servicecenter@hh.se.

Sidan uppdaterad 2018-11-28