Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-01-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Avgiftsfri utbildning

Högskoleutbildning ska vara avgiftsfri för studenterna enligt högskoleförordningen (1 kap. 10 §). Det innebär att inga utbildningsmoment får avgiftsbeläggas eller bedrivas på sådant sätt att det i praktiken blir fråga om uttag av avgift. Det betyder inte att utbildningen blir kostnadsfri för studenterna. Studenterna ska bland annat betala för kurslitteratur, studiematerial och hjälpmedel för personligt bruk.
 
Exempel på kostnader som studenterna ska svara för:

 • Kurslitteratur (inklusive kompendier och stencilmaterial av större omfattning)
 • Visst studiematerial, t.ex. förbrukningsmaterial (textila material, lera, färger etc.)
 • Uppsatser/examensarbeten, dvs. kopieringskostnaderna.
 • Kläder och annan personlig utrustning
 • Datadisketter och datautskrifter
 • Kopieringskostnader
 • Depositionsavgifter för nycklar och/eller kort för tillträde till bibliotek, datasalar etc.
 • Normala levnadskostnader vid studieresa/praktik bör betalas av studenten. Högskolan bör lämna bidrag för resor och eventuella fördyrade levnadskostnader. Kan inte högskolan lämna betydande bidrag vid mer omfattande, obligatoriska, resor måste ett kostnadsfritt alternativ finnas.
 • Resor i närområdet.
 • Egenterapi i psykologutbildningen. Student som vill gå hos egen psykoterapeut ersätts upp till ett visst takbelopp, vilket betyder att studenten får betala 2 000–5 000 kronor. Eftersom studenterna erbjuds ett alternativ i form av gruppterapi som väl ligger inom ersättningstaket har lärosätet fullgjort sin skyldighet att erbjuda ett kostnadsfritt alternativ.
 • Därutöver uttalade Högskoleverket att det bör vara möjligt för högskolan att ta ut schablonbelopp för visst studiematerial, men att det då är viktigt att sambandet mellan kostnaden och vad studenten får är tydligt.
Sidan uppdaterad 2017-01-02