Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Alliance Francaise Stipendium för vistelse i Frankrike

Stipendium för vistelse i Frankrike

För att främja intresset för det franska språket och den franska kulturen erbjuder Alliance Française i Halmstad 1) stipendium för franskstudier i Bordeaux i sydvästra Frankrike.

Vistelsen som organiseras av Alliance Française i Bordeaux http://www.alliance-bordeaux.org/länk till annan webbplats omfattar

 • En eller två veckor med halv- eller helpension och ett boende som ger deltagaren ett verkligt språkbad
 • fransklektioner med lärare från Alliance Française i Bordeaux alla förmiddagar
 • kulturella aktiviteter och/eller idrottsverksamhet under ledning av fransktalande instruktörer på eftermiddagarna
 • möjlighet att få ett intyg på franskkunskaper för nivåerna DELF och DALF
 • flexibilitet beträffande datum för vistelsen
 • resan bekostas av deltagaren

Stipendier:

 • en rabatt på 12% av den verkliga kurskostnaden
 • ett stipendium på 500 euro från Alliance Française i Halmstad

Villkor

Deltagaren ska

 • vara mellan 18 och 45 år
 • vara hel- eller deltidsstuderande
 • ha tydlig anknytning till Halmstad eller region Halland
 • bli medlem i Alliance Française
 • ha basfärdigheter i franska
 • skicka sin ansökan, gärna via mail, till föreningens ordförande, Hugues Combes så snart som möjligt; stipendier beviljas successivt allt eftersom ansökningshandlingarna kommer in.

Kontaktperson

Hugues Combes: hugues.combes@bredband.net, 0706368529

 • cf le site de l’Alliance de Halmstad http://www.afhalmstad.se
Sidan uppdaterad 2018-02-13