Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-01-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tillgodoräknande

Som student har du rätt att få tidigare utbildning tillgodoräknad. Detta gäller både svensk och utländsk utbildning. För att en bedömning skall göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Högskolan i Halmstad.

Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan ingå i en generell examen utan något särskilt tillgodoräknande.

Om du vill tillgodoräkna dig utbildning utanför högskolesystemet, såsom äldre utbildning måste en särskild bedömning göras om utbildningen motsvarar högskoleutbildning. Det som bedöms är om utbildningen kan anses motsvara dagens högskoleutbildning.

För mer information om hur du kan få utländska studier tillgodoräknade, se vidare i Tillgodoräknandeordningenlänk till annan webbplats.

Hur ansöker jag om tillgodoräknande?

Om du har läst kurser vid Högskolan i Halmstad eller vid andra universitet/högskolor i Sverige, som motsvarar någon eller några av delkurserna inom dina nuvarande studier, kan du ansöka om att få tillgodoräkna dessa kurser.

Ansökan om tillgodoräknande gör du på denna blankettPDF (pdf, 479.6 kB).

Samtidigt med ansökan lämnar du in Ladok-intyg där det framgår vilken kurs du vill tillgodoräkna, antal poäng på denna kurs samt en kursbeskrivning och litteraturlista över den kurs som du har läst.

Med hjälp av underlag och ansökningshandlingar fattas beslut om helt eller delvis godkännande av tillgodoräknandet alternativt avslag. Ansökan om tillgodoräknande vid Högskolan i Halmstad skall normalt behandlas så snart som möjligt från det att en fullständig ansökan har inkommit. Det åligger dig som sökande att ansvara för att ansökan är fullständig.

Efter att tillgodoräknandet är infört i Ladok skickas intyg via post och handlingarna diarieförs på institutionen.

För att tillgodoräknande skall prövas måste du normalt kunna dokumentera att du har examinerats i kurs eller motsvarande med minst godkänt resultat. Studieprestationen betygsätts av den tidigare högskolan, alltså inte vid tillgodoräknandet.

Vem beslutar om tillgodoräknande?

Om du vill tillgodoräkna dig ett delmoment av en kurs, är det examinatorn/ämnesföreträdaren för kursen som fattar beslut om tillgodoräknande.

Om du vill tillgodoräkna dig en hel kurs, är det akademichef som fattar beslut.

Sidan uppdaterad 2017-01-05