Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-07-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kursbevis

När du är klar med en kurs kan du själv ansöka om att få ut ett kursbevis.

Kursbevis

Kursbevis utfärdas endast på hel avslutad kurs, vilket innebär att du måste ha fått ett slutbetyg på kursen och att slutbetyget finns inlagt i Ladok. Kursbeviset utfärdas på svenska och engelska. Du ansöker om kursbevis via ett webbformulär.

Om du får avslag på din begäran att få kursbevis kan du överklaga till Överklagandenämnden för högskolan enligt 12 kap Högskoleförordningen.

Samlat kursbevis

Samlat kursbevis utfärdas i de fall då du har fullföljt ett utbildningsprogram eller ett påbyggnadsutbildningsprogram som inte leder till en examen.

Innan du lämnar in din ansökan om samlat kursbevis, kontrollera att alla dina studieresultat finns registrerade i Ladok och att du har fått slutbetyg på de kurser som ska ingå i ditt samlade kursbevis. Hjälp med att kontrollera detta kan du få via Servicecenter eller via Helpdesk.

Skicka/lämna din ansökan om samlat kursbevis till:
Högskolan i Halmstad
Utbildningsstöd, Examen
Box 823
301 18 HALMSTAD

Sidan uppdaterad 2017-07-13