Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-09-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examensbevis

En examen är ett bevis på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå. När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen måste du själv ansöka om den. På examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades.

Examensbeviset är både på svenska och engelska. Du ansöker vid det lärosäte där den sista av de kurser som ska ingå i examen är avklarad.

Ansökan

  • Du ska vara helt färdig med dina studier när du ansöker om examensbevis.
  • Endast hel och avslutad kurs får ingå i examen.
  • Du är själv ansvarig för att alla uppgifter är fullständiga. Kontrollera att alla kurser som ska ingå i examen är inrapporterade i Ladok med slutbetyg samt att titlar på examensarbeten är korrekta i DiVA. Om något saknas, kontakta din sektion.
  • Om kurser från annat lärosäte ska ingå i examen ska intyg och kursplan med litteraturlista inlämnas efter begäran.

Handlingar som vid behov ska bifogas ansökan

  • Studieintyg eller kursbevis, om kurser från andra lärosäten ska ingå i examen.
  • Ev beslut om tillgodoräknande av svenska eller utländska studier, om de inte redan finns registrerade i Ladok.
  • Personbevis från Skatteverket som styrker namnändring som har skett under studietiden.


Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om examensbevis på två olika sätt:

  • ​via Studentportalen: Logga in i portalen, "välj fliken "Examen/Intyg", fyll i din ansökan i "Examensansökan".
  • via ansökningsblankett: På blanketten finns instruktioner om hur den fylls i och vad som ska bifogas samt vart den ska skickas.


Handläggningstid för examensbevis

Examensbeviset utfärdas normalt inom två månader från det datum då komplett ansökan har inkommit till Högskolan i Halmstad.

Examensbeviset skickas till den adress som du anger i din ansökan.

Sidan uppdaterad 2016-09-07