Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vårdförbundet Hallands stipendium för bästa uppsats

Stipendium för bästa examensarbete i omvårdnad på sjuksköterskeprogrammet i Halland

Vårdförbundet avdelning Halland delar varje år ut två stipendier till sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Halmstad. Stipendiet delas ut en gång per termin. Stipendiesumman är 5000 kronor per termin och utgör en belöning för ett väl genomfört examensarbete inom ämnesområdet omvårdnad vid Högskolan i Halmstad.

För stipendierna gäller:

Vid bedömning kommer vikt att läggas vid såväl vetenskaplig nivå, som relevans för sjuksköterskeprofessionens utveckling. För att erhålla stipendium krävs medlemskap i Vårdförbundet avdelning Halland. Medlemskapet måste påbörjas senast det datum som stipendieansökan inlämnas. Vid ansökningstillfället ska uppsatsen vara examinerad och godkänd. Ansökan sker under utbildningens sista termin och ska vara Vårdförbundet tillhanda enligt de datum som anges nedan.

Stipendieutdelning sker i samband med examensdagen. I de fall det vetenskapliga arbetet skrivits av två eller fler studenter, krävs medlemskap av samtliga sökande. Stipendiesumman fördelas i dessa fall lika mellan stipendiaterna.

Information om stipendiet lämnas av Annika Jensen, universitetsadjunkt omvårdnad på Högskolan i Halmstad.

Ansökan lämnas till Vårdförbundet

Ansökan för höstterminens stipendium ska vara inlämnad/skickad till Vårdförbundets kansli senast den 15 september och för vårterminens stipendium ska ansökan vara inlämnad/skickad till Vårdförbundets kansli senast 15 mars.

Ansökningsblankett

Ansökningsblanketten kan lämnas eller skickas till:
Vårdförbundet avdelning Halland
Sperlingsgatan 5
302 48 Halmstad

Sidan uppdaterad 2017-03-10