Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Utlysning av nytt anslag för studier av det samtida Japan från The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation utlyser ett nytt anslagsprogram för studier av det samtida Japan i de nordiska länderna, Grant Program for the Study of Contemporary Japan in the Nordic Countries.

Syftet med programmet är att främja japanstudier i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, och att förstärka japanforskningen i regionen med stöd till nästa generationens japanforskare.

Anslagsprogrammet pågår i fem år med start i april 2019 , och består av två delar: 1. etableringen av lektorsposter i samtida Japanstudier vid utvalda lärosäten/institut i Norden, och 2. forskningsanslag för doktorander verksamma inom samtida Japanstudier.

Ansökningstiden för första året är 15 maj 2018 - 15 september 2018 .

Information om anslaget och länk till ansökan finns på [ https://swedenjapan.us10.list-manage.com/track/click?u=31979869f5a0be8841f749615&id=86a60a5a58&e=b3d71ff216länk till annan webbplats | http://sjsf.se/japanese-studies-grants/länk till annan webbplats ]

Vid frågor, kontakta Marie Tsujita Stephenson [ mailto:info@swedenjapan.se | info@swedenjapan.se ] * * * * *

 

In English:

Announcement of New Grant Program for the Study of Contemporary Japan in the Nordic Countries launched by The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation announces the launch of a new grant program for contemporary Japanese studies in the Nordic countries.

The purpose of the grant program is to promote Japanese studies in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden and to strengthen Japanese studies in the region by supporting the next generation of Japan-scholars.

The program will operate for five years starting from April 2019 , and consists of two parts: 1. the establishment of lectureships in contemporary Japanese Studies at selected universities/institutions in the Nordic countries, and 2. the provision of research grants for PhD students in contemporary Japanese Studies.

The application period for the first year is May 15, 2018 - September 15, 2018 .

Information on the grant program and link to the application platform is to be found on [ https://swedenjapan.us10.list-manage.com/track/click?u=31979869f5a0be8841f749615&id=2f8f96e1f1&e=b3d71ff216länk till annan webbplats | http://sjsf.se/japanese-studies-grants/länk till annan webbplats ]

Please contact Marie Tsujita Stephenson if you have further questions at [ mailto:info@swedenjapan.se | info@swedenjapan.se ]

Sidan uppdaterad 2018-05-24