Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Läromedelsförfattarna

Du som skriver läromedel eller kurslitteratur är välkommen att söka författarstipendium hos oss. Under 2017 fördelade vi närmare 18 miljoner kronor i stipendier till författare av läromedel och kurslitteratur.

Du ansöker här: https://ansokan.slff.se/länk till annan webbplats.

Vem kan ansöka?

Du som är upphovsperson/författare till läromedel eller kurslitteratur kan ansöka om SLFF:s författarstipendium. Både SLFF:s medlemmar, och du som inte redan är medlem, är välkommen att ansöka. Även rättsinnehavare kan söka, det vill säga efterlevande till en avliden läromedelsförfattare.

Vad kan du ansöka för?

Du ansöker för utgivna läromedel eller kurslitteratur som du själv, eller tillsammans med andra, har författat.

Kriterierna för ditt läromedel eller kurslitteratur är även att det ska:

  • vara utgivet av ett läromedelsförlag och utformat utifrån gällande läroplaner/kursplaner samt gentemot en viss kategori elever/studenter från förskola till högskola/universitet. Har du skrivit ett verk som är utgivet på eget förlag ska du kunna verifiera din försäljning och spridning av verket.
  • vara avsett att användas för undervisning i skolor, högskolor eller andra utbildningsanordnare som SLFF har kopieringsavtal med. Det kan till exempel vara grundskolor, gymnasier, högskolor, folkhögskolor och vissa friskolor.
  • ska ha givits ut, det vill säga offentliggjorts, i Sverige, Norge eller Finland. Det ska också ha kopierats i undervisningssammanhang i dessa länder
  • ha givits ut, det vill säga offentliggjorts, samma år som du ansöker, eller tidigare.

Läs mer här: http://www.slff.se/stipendium/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan uppdaterad 2018-09-11