Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Avfall Sverige

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning delar Avfall Sverige ut stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten framlagda och godkända.
Stipendiesumman är 50 000 kronor avsedd att fördelas på två eller flera stipendier.

Ansökan och en sammanfattning på svenska av uppsatsen eller examensarbetet, maximalt två A4-sidor, skickas per e-post. Dessutom ska en pdf-fil med hela uppsatsen/examensarbetet bifogas ansökan. Med vanlig post skickas också den undertecknade ansökningsblanketten i original.

Ytterligare information finns på https://www.avfallsverige.se/om-oss/utveckling/sok-stipendier/länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2018-11-13