Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Stipendieprogrammen

I dag finns tre program för utdelning av stipendier från lektor Sten Fåhrés minnesfond. De är enbart riktade till studenter vid Högskolan i Halmstad.

Utdelning av stipendier ur lektor Sten Fåhrés minnesfond år 2017. Bild: Anders Andersson

Stipendieprogram 1: Utvecklingsingenjörsprogrammet

Detta stipendieprogram är det äldsta och delas enbart ut till studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Programmet omfattar nedanstående områden:

 • Bästa examensarbete; sex stipendier, totalt 185 000 kronor (högsta stipendiet 100 000 kronor)
 • Bästa egna projektkoncept; tre stipendier, totalt 30 000 kronor
 • Bästa student i avgångsklassen; ett stipendium om 25 000 kronor
 • Bästa produktförnyelseprojekt; tre stipendier, totalt 35 000 kronor
 • Bästa företagsutvecklingsprojekt; tre stipendier, totalt 35 000 kronor
 • Bästa introduktionsprojekt; tre stipendier, 1 000 kronor per student/projekt
 • Examensreseprojekt; ett stipendium, totalt 50 000 kronor
 • Marknadsföreningen Utåt; ett stipendium, totalt 20 000 kronor

Stipendieprogram 2: Ingenjörsstudenter vid Högskolan i Halmstad

Detta stipendieprogram har funnits sedan 2011. Dessa stipendier delas ut till ingenjörsstudenter vid Högskolan i Halmstad. Det omfattar nedanstående områden:

 • Bästa examensprojekt (enligt Fåhrés kriterier); fem stipendier, totalt 41 000 kronor
 • Såddstipendier; max trettio stipendier om 2 000 kronor, totalt 60 000 kronor
 • Förtjänta projekt eget företagande; max tre stipendier per år om max 50 000 kronor per företag, totalt 150 000 kronor

Stipendieprogram 3: Internationella studier

Detta program tillkom 2014 och stipendierna är avsedda att stimulera studenter att göra en del av sin utbildning utomlands. Normalt krävs minst en termins studier utomlands, i undantagsfall minst tre månader. Varje stipendium omfattar normalt 15 000 kronor.

 • Studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet; max tio stipendier, totalt 150 000 kronor
 • Studenter vid ingenjörsprogram vid Högskolan i Halmstad; max fem stipendier, totalt 75 000 kronor

Observera att Fåhréstipendierna – med undantag för stipendieprogrammet för internationella studier – delas ut efter fasta program och inte går att söka.

Diplomen kontrolleras en sista gång före 2014 års utdelning. Bild: Elin Olsson

Sidan uppdaterad 2018-02-23