Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Här visas utbildningsplaner som har akademitillhörighet från våren 2015 och senare.

Utbildningsplaner vid Högskolan i HalmstadProgramkod eller del av benämning: Förklara val av termin
Close
Sök utbildningsplan
Ange hela eller en del av programmets namn. Om du vet programkoden så kan du skriva in den direkt.

Termin
Välj den termin du påbörjade dina studier. Om du blivit antagen till senare del av program ska du välja den kull du tillhör. Med kull avses den termin du skulle varit antagen till om du börjat aktuellt program från början.

Äldre utbildningsplaner
Utbildningsplaner före ht 2007 beställs via webb-formulär eller genom att välja 'Äldre utbildningsplaner' längst ner i listan.

Obs! För att söka på programkod eller del av benämning måste du även ange starttermin för programmet.

 

Varje program ska ha en utbildningsplan

För varje utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan som reglerar programmet. Utbildningsplanen fastställs av forsknings- och utbildningsnämnden.

I utbildningsplanen ska följande anges:

  • de kurser som utbildningsprogrammet omfattar,
  • den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet och,
  • de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till utbildningsprogrammet (särskild behörighet).
  • när utbildningsplanen eller en ändring av den ska börja gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs. (Högskoleförordningenlänk till annan webbplats 6 kap 17 §)

Utbildningsplanen ska normalt finnas tillgänglig för sökande en (1) månad innan ansökningstiden går ut.

Reglerna för utbildningsplaner finns beskrivna i:

 

Sidan uppdaterad 2018-09-19